Att använda Studio

Att skapa filmer med Studio är en process i tre steg:

1. Importera ( Capture): Importera din inspelade källvideo – råmaterialet – till din dators hårddisk. Det kan till exempel göras från analoga videokassetter (8mm, VHS-spelare mm), digitala videokassetter (HDV, dv, Digital8), och realtidsvideo från en videokamera eller en webbkamera.

För en full förklaring av Capture mode, se Capturing Video.

Tillgänglighet: HDV-import stöds endast i Studio Plus.

2. Edit (Redigera): Arrangera ditt videomaterial som du önskar att ha det genom att omordna scener och genom att radera oönskat inspelat material. Lägg till visuella effekter, som övergångar, titlar och grafik, och supplerande ljud, som effekter och bakgrundsmusik. Skapa diskmenyer för dvd och VCD som ger din publik en skräddarsydd tittarupplevelse.

Edit mode är arenan för största delen av ditt arbete i Studio. Se Redigeringsläge (Edit mode) för en mer detaljerad introduktion.

3. Make movie (Skapa film): När ditt projekt är färdigt, generera då en färdig film i format och på lagringsmedium efter eget val: band, VCD, S‑VCD, dvd, AVI, MPEG, RealVideo eller Windows Media.

Se Att skapa din film för genomgång av Make Movie-läget.

Val av läge

Välj vilket steg av filmprocessen du vill arbeta med genom att klicka på en av de tre mode(läge)-knapparna  i översta vänstra delen av Studio-rutan:

Pinnacle Studio image001 Att använda Studio

När du skiftar läge, byter Studio-skärmen utseende så att de knappar och kontroller som behövs i det nya läget visas.

ð Ångra, Gör om, Hjälp, Support och Premium

ð Konfigurationsalternativ

ð Redigeringsläget (Edit mode)

Att använda Studio