Konfigurationsalternativ

De flesta alternativ i Studio konfigureras via två tabbade dialogrutor.

Den första gör det möjligt att kontrollera alternativ för Importläget (Capture mode) och Redigeringsläget (Edit mode). Den har fyra tabbar:

Pinnacle Studio image001 Konfigurationsalternativ

Den andra dialogrutan är avsedd för möjligheterna i Make Movie-läget. Den har tre flikar, en för varje filmexporteringstyp:

Pinnacle Studio image002 Konfigurationsalternativ

Varje panel i dialogrutorna kan öppnas individuellt med ett motsvarande kommando i Setup-menyn (Uppsättningsmenyn) (t.ex. Setup Ø Capture Source (Importkälla)). När en dialogruta är öppen kan man få tillgång till panelerna genom att använda tabbarna.

För enkelhetens skull sker refereringar till de olika panelerna separat, som t.ex. “the Capture source options panel”.

Möjligheterna i båda dialogrutor finns detaljerat förklarade här.

Konfigurationsalternativ