Att utvidga Studio

Ett sätt att ge extra finess åt dina produktioner är att använda en blandning av video- och ljudfilter, animerade överångar, titlar, vcd- och dvd-menyer, tema- och ljudeffekter.

Studio levereras med hundratals innehållsartiklar och specialeffekter, men har också utformats för att kunna växa i takt med dina behov. När du vill ha ett speciellt filter, en övergång, en meny eller en effekt som inte finns med i basutbudet, så kan du med hjälp av en lätthanterlig uppgraderingsfunktion hitta, beställa och installera allt du behöver utan att ens lämna programmet.

Pinnacle Studio 019 hfx icon Att utvidga StudioPremiummaterial såsom Hollywood FX-övergångar, vars ikon du ser här till vänster, visas i Studio med ikoner med små skattkistesymboler i det övre vänstra hörnet. Sådana objekt kan uppgraderas genom att köpa en kod, en s.k. aktiveringsnyckel. Varje nyckel aktiverar en liten samling eller ett temapaket med liknande innehåll.

Du kan lätt prova på bonusinnehåll innan inköp för att vara säker på att det uppfyller dina behov. Innan du skaffat aktiveringskoden för artikeln, kommer den att producera ett “vattenmärke” på ditt material när du förhandsgranskar eller när du färdigställer din film.

Nya verktyg, nya media, nya

Du kan skaffa ytterligare media och filter direkt från Studio på vilket som helst av följande tre sätt:

Pinnacle Studio 019 main unlock button Att utvidga Studio·    Med menykommandot Help Ø Purchase activation keys (eller premium-genvägsknappen överst till höger i Studiofönstret).

Detta gör att ett speciellt sökfönster öppnas. Där får du tillgång till en katalogsida med allt slags premiummaterial som kan vara av intresse.

·    Med katalogkommandona Fler övergångar, Fler teman, Fler ljudeffekter och Fler menyer

Dessa kommandon finns i rullgardinslistan i motsvarande sektioner av Albumet. De gör det möjligt att ladda ned, utprova och skaffa ytterligare premiummaterial som inte ingår i programinstallationen.

·    Genom att klicka på activate-knapparna som finns på några ställen i Studio.

Pinnacle Studio image003 Att utvidga Studio

Dessa knappar kan man se när premiuminnehåll visas i Studio. Den här ovan, när den ses i Audio effects-verktyget och Video effects-verktyget, gör att du kan aktivera ett paket med ljud- eller videofilter. Du kan stöta på liknande knappar i Albumet där du kan köpa all media från en specifik Album-sida som ett temapaket.

Hur aktivering fungerar

Att “Aktivera” premiummaterial för Studio innebär att du skaffar en licens som ger dig obegränsad tillgång till materialet. Detta gäller dock bara den dator där Studio har installerats. Licensfunktionen använder sig av två skilda, men hophörande, koder:

·    En aktiveringsnyckel för varje premiummaterial som du skaffar

·    Ditt Pass, som är ett nummer vilket genereras den första gången du installerar Studio på din dator. Du kan se ditt pass genom att välja menykommandet Hjälp Ø Mitt Pass (Help Ø My Passport).

Eftersom varje dator har sitt eget Pass måste du skaffa nya aktiveringsnycklar om du installerar Studio på en annan dator. Du får dem utan kostnad, men din användarlicens för såväl Studio som det premiummaterial du kan ha skaffat gäller  därefter bara den nya datorn.

OBS: Även om ditt Pass är specifikt för en enda dator, påverkas det inte av normala maskinvaruförändringar, till exempel insättning eller borttagning av expansionskort, diskar eller minnen.

Om du inte har någon Internetuppkoppling…

Du kan skaffa och använda aktiveringsmycklar för premiummaterial även om du inte har någon Internetuppkoppling på den dator där Studio är installerad. När du klickar på en av upplåsningslänkarna i Studio, visas en dialogruta med den information du behöver för att beställa just det material du vill ha. Du får bland annat reda på:

·    En Internetadress (URL) där du kan aktivera materialet

·    De identifieringsnummer som hör ihop med ditt Studio-program och det objekt du vill aktivera

·    Ditt Pass och ditt Serienummer

Gå in på den internetadress du fått från en annan dator, skriv in rätt information och färdigställ beställningen enligt anvisningarna. Därpå får du en aktiveringsnyckel med vilken du kan aktivera materialet på den dator du ska arbeta på, genom att använda menykommandot Hjälp Ø Använd Aktiveringsnycklar (Help Ø Enter Activation Keys).

Dölj eller visa premiuminnehåll

Om du föredrar att premiuminnehåll och -funktioner som finns tillgängliga i Studio inte visas, öppna alternativpanelen Project preferences och avmarkera båda eller den ena av Show premium content och Show premium features.

I
mport av innehåll från tidigare versioner av Studio

Om du äger en tidigare version av Studio så finns det en chans att du redan äger innehållsobjekt, till exempel på en “Bonus Content”- eller “Premium Pack”-skiva, eller på en hårddisk i ditt system. Studios “Transfer Content”-guide lär dig under processen att hitta allt sådant material som finns tillgängligt, och importerar dem för att kunna använda dem i den nuvarande versionen av programmet. Bland de objekttyper som hanteras av guiden finns:

·    Titlar

·    Skivmenyer

·    Ljudeffekter

·    Hollywood FX 3D-övergångar

·    RTFx-videoeffekter

För att starta guiden, titta i Studiogruppen i menyn  StartØAll Programs, och välj ToolsØTransfer Content.

Att utvidga Studio