Flera redigeringsämnen

Läs följande för detaljer om specifika redigeringsämnen:

ð Videoklipp

ð Teman och temaredigering

ð Videoeffekter

ð Tvåspårsredigering med Studio Plus

ð Övergångar (Transitions)

ð Stillbilder

ð Diskmenyer

ð Titelredigeraren

ð Ljudeffekter och musik

ð Ljudeffekter

Flera redigeringsämnen