Uppspelningskontroller

Spelaren presenterar en av två uppsättningar uppspelningskontroller beroende på vilket uppspelningsläge du väljer.

När du spelar upp din film som vanlig video använder du standard uppspelningskontroller. Om du använder diskmenynavigation i din film, kan du spela upp den som en optisk disk med diskmenyer på skärmen, genom att använd dvd-uppspelningskontroller. Båda grupper av kontroller genomgås nedan.

Pinnacle Studio 013 full screen button UppspelningskontrollerKnappen för förhandsvisning i helskärmsformat: Den här knappen, som sitter precis ovanför förhandsvisningsfönstrets övre högra hörn, används för att se förhandsvisningen i helskärmsformat. Den är aktiv i båda avspelningslägen. På ett system med en enda skärm slutar helskärmsvisningen när din film slutar, eller när du dubbelklickar på skärmen, alternativt trycker på Esc-knappen. Se menyn för Videoförhandsvisning i panelen med video- och ljudinställningar för information om inställningar för system med flera skärmar.

Video preview-alternativen på alternativpanelen Video and audio preferences låter dig dirigera fullskärmsförhandsvisningen till en annan skärm, om du har en i ditt system. I Studio Plus kan du samtidigt skicka din förhandsgranskning till en extern enhet, om du så önskar.

Standarduppspelningskontroller

Dessa knappar kontrollerar uppspelningen i Player.

Pinnacle Studio 014 player buttons – play pause UppspelningskontrollerPlay / Pause: Play-knappen förhandsvisar videon från dess aktuella läge. När förhandsvisningen börjat fungerar Play som Pause. När uppspelningen är pausad förblir den albumscen eller det filmfönsterklipp valt där visningen stoppades. [Space]-tangenten kan också användas för att starta och stoppa uppspelningen.

Pinnacle Studio 014 player buttons   start UppspelningskontrollerGo to beginning (Gå till början): Denna knapp stoppar uppspelningen och hoppar tillbaka till den första bildrutan i det material som förhandsgranskas.

Pinnacle Studio 014 player buttons – ff rewind UppspelningskontrollerFast reverse, Fast forward: Dessa knappar gör att du kan förhandsvisa din film två, fyra eller tio gånger snabbare än normalt åt båda hållen. Använd dem för att söka efter ett speciellt videostycke som du vill jobba med. Klicka på knapparna upprepade gånger för att skifta mellan hastigheterna.

Pinnacle Studio 015 player buttons   loop UppspelningskontrollerLoop: Denna knapp gör att den sekvens du valt i Movie Window (filmfönstret) kan spelas upp gång på gång. Denna funktion är särskilt användbar när man väljer ut och redigerar in effekter och övergångar. Klicka på valfri uppspelningsknapp för att sluta loopa. Loop-knappen är upplyst när loopning är aktiverad. Loopningen fortsätter även om du byter uppspelningshastighet.

Pinnacle Studio 015 player buttons   jog UppspelningskontrollerJogknappar: Dessa knappar används normalt till att stega igenom filmen framåt och bakåt ruta för ruta. Om du i stället vill stega sekund för sekund, minut för minut, eller timme för timme, kan du välja det lämpliga fältet i räknaren (counter, se nedan) och använda jogknapparna för att ställa in den rätt.

Indikatorn för Player

Använd indikatorn (scrubber) för Player för att snabbt förflytta dig framåt och bakåt i ditt importerade videomaterial eller i din redigerade film. Indikatorns position motsvarar positionen för den aktuella bildrutan i videosekvensen (inte bara den aktuella scenen) eller i den redigerade filmen (inte bara den aktuella sekvensen). Indikatorn representerar alltså alltid hela längden på innehållet som granskas.

Pinnacle Studio 015 player scrubber Uppspelningskontroller

När du flyttar indikatorn, visas den aktuella bildrutan i fönstret för förhandsgranskning. Om du har aktiverat audio scrubbing-knappen (ljud under uppspelning) i Filmfönstret, kommer du också att höra brottstycken av filmens ljud medan du förflyttar dig framåt och bakåt i filmen.

Förhandsgranskningens förmåga att hänga med indikatorn beror på din dators hastighet. Om du flyttar indikatorn långsamt, blir förhandsgranskningens respons mjuk. När du rör indikatorn snabbare kommer förhandsgranskningen att hoppa över bildrutor. Det beror på din maskinvara vid vilket tillfälle den gör det. Förhandsgranskningens mjukhet reduceras också när den totala längden på det material som granskas stiger.

Räknaren (The Counter)

Pinnacle Studio image008 UppspelningskontrollerRäknaren (counter) visar din aktuella position i timmar, minuter, sekunder och bildrutor. Du kan ändra fälten direkt i räknaren för att visa en exakt tidpunkt eller för att bestämma var uppspelningen ska börja. Klicka helt enkelt på det nummer du vill välja och skriv in ett nytt värde. Klicka igen eller använd piltangenterna Vänster och Höger för att komma till ett annat fält.

Det går också att välja rätt värde i ett markerat fält genom att använda jogknapparna intill räknaren eller piltangenterna Upp och Ned.

Mastervolymindikatorn

Pinnacle Studio  Uppspelningskontroller me slider.png">

Denna kontroll används till at bestämma den generella ljudnivån när man förhandsgranskar. Det motsvarar att skruva upp för ljudet på huvudvolymen på ditt ljudkort via systemets ljudverktyg. Det kommer inte att påverka ljudnivån i den färdiga filmen som Studio skapar i Make Movie-läget.

Den lilla högtalarikonen på höger sida av kontrollen fungerar som master mute-knapp vid uppspelning

Uppspelningskontroller för dvd (DVD playback controls)

Pinnacle Studio 017 player dvd controls UppspelningskontrollerDessa kontroller inkluderar de fyra standardtransportknapparna som visas i detalj ovan(Play/Pause, Fast reverse, Fast forward, Go to beginning) plus knappen DVD Player Control, som beskrivs här.

Uppspelningskontroller