Audio effects

Pinnacle Studio 300 audio tool icon   effects Audio effectsMed hjälp av Studios insticksljudeffekter, som du får tillgång till med det sjätte verktyget i verktygslådan, Audio effects (Ljudeffekter), kan du göra modifieringar i vilket ljudklipp som helst. Användningen av detta verktyg motsvarar Video effects-verktyget. Se under detta ämne för en utförligare beskrivning.

Liksom videoeffekterna kan du utvidga ditt bibliotek av ljudeffekter. Alla ljudeffekter som använder den utbredda VST-standarden kan användas i Studio precis som de effekter som medföljer programmet.

Ikoner för ljudeffekter

Pinnacle Studio 301 audio effect timeline icons Audio effectsI Timeline-läge visas de specialeffekter du har lagt på ett ljud- eller videoklipp genom små ikoner längs nederdelen av klippet. Dessa motsvarar de kategorier som visas i Add new effect-fönstret, i Audio effects- och Video effects-verktygen. 

Du kan justera parametrarna för den effekt det gäller genom att dubbelklicka på dess ikon.

I illustrationen ovan är det effekten Noise reduction (Störningsreducering) som har använts på båda ljudklippen. Stjärnikonen under videoklippet visar att en eller flera av effekterna i Fun-kategorin (“Roliga effekter”) har använts på det.

Om effekterna

Det effektiva filtret Noise Reduction (Störningsreducering) medföljer alla versioner av Studio.

Studio Plus innehåller en extra grupp ljudeffekter. Fullständig dokumentation av parametrarna för Plus-effekterna finns i deras kontextsensitiva onlinehjälp, som du kan se genom att klicka på knappen help Pinnacle Studio 301 effects help button Audio effects överst på den vänstra sidan i parameterpanelen för varje enskild effekt, eller genom att trycka på F1-tangenten när panelen är öppen.

I Studio Plus har effekten Speed (Hastighet) en särställning, eftersom den påverkar både bild- och ljudspår samtidigt.

ð Oljudsreducering (Noise reduction)

ð Pluseffekter

Audio effects