Oljudsreducering (Noise reduction)

Detta avancerade filter tar bort oönskade störningar i varje ljudklipp. Filtret behandlar de ändrade störningsnivåerna i klippet dynamiskt. Den inställning du väljer fungerar som utgångspunkt för algoritmen.

Du kan ofta förbättra dina resultat genom att justera parametrarna för Noise reduction och Fine tuning. Det finns en fördröjning på ungefär en sekund innan en ny inställning ger en hörbar effekt, så du bör göra förändringarna i små steg och därefter stanna upp och höra efter om det har skett någon förbättring.

Pinnacle Studio image001 Oljudsreducering (Noise reduction)

Noise reduction (Oljudsreducering): När en videokamera används utomhus, och skådespelarna är långt ifrån mikrofonen, kan “källoljudet” bli mycket högt och för att göra det hela ännu värre kan oljudet från själva videokameran bli mycket dominerande. Om du använder en extern mikrofon via kabelingång vid inspelningen, kan källoljudet å andra sidan bli ganska lågt. Justera den här kontrollern så att den matchar oljudsförhållandena i den verkliga signalen.

Fine tuning (Finjustering): Denna kontroll styr hur mycket ljudet ska rensas. Den behövs bara när Noise reduction/Oljudsreducerings-nivån är låg, eftersom oljudet vid högre nivåer redan har eliminerats.

Auto adapt (Automatisk anpassning): När du har valt denna inställning, kommer filtret automatiskt att anpassa sig till ändringar i oljudsnivå eller oljudsmängd i klippet. Inställningen Fine tuning används inte, när Auto adapt är påslagen.

Remove wind (Vind): Denna kontrollern slår på ett filter som reducerar vindoljud och liknande oönskat bakgrundsljud i ljudklippet.

Notera: Noise reduction-filtret kommer att hjälpa på en omfattande mängd material, men är inte en mirakelkur. Dina resultat kommer att variera beroende på originalmaterialet, problemens art och hur allvarliga  de är.

Oljudsreducering (Noise reduction)