DeEssare

Detta Studio Plus-ljudfilter tar diskret bort överskjutande s-ljud (sibilans) från inspelat tal. Effekten fininställs med olika parametrar så att den anpassas till just den inspelningen du behöver korrigera.

DeEssare