Equalizer

Grafiska equalizers som denna i Studio Plus är till konceptet lika tonkontroller för diskant och bas på ljudutrustning, men har en mycket bättre justeringsgrad. Den delar upp ljudspektrat i tio band, som ligger vid varsitt frekvensområde.

Notera: I musiktermer spänner varje equalizerband över en oktav och mittfrevensen är i närheten av tonen B.

Pinnacle Studio 305 equalizer controls Equalizer

Skjutkontrollerna ger dig möjlighet att öka eller minska bidraget från varje bands frekvens till det totala ljudet över en total räckvidd på 48 dB (-24 till +24). Justeringen på ett band tillämpas fullt ut på mittfrekvensen och går ner till noll åt båda hållen.

Skärmen ovanför skjutkontrollerna visar aktiviteten tvärs över ljudspektrat under tiden som ditt projekt spelas upp.

Equalizer