Kanalverktyget (ChannelTool)

Denna Studio Plus-effekts grundläggande funktion är att styra din stereoljudsignal. Du kan koppla in de vänstra eller de högra ingångarna (eller båda samtidigt) till en eller båda utgångskanaler. Därutöver har verktyget ChannelTool några särskilda special-förinställningar, t.ex. Phase reverse och Voice removal – “karaoke”-effekten.

Kanalverktyget (ChannelTool)