Kör (Chorus)

Köreffekten i Studio Plus skapar ett fylligare ljud genom att lägga “eko” på ljudet. Genom att justera egenskaper såsom vilken frekvens ekot uppstår vid, samt hur snabbt ekot dör ut, kan man skapa en mängd olika effekter.

Kör (Chorus)