Leveler

Denna effekt i Studio Plus hjälper till att kompensera för ett vanligt problem vid inspelning av ljud för videoproduktioner: obalansen i den inspelade volymen mellan olika element i originalljudet. Exempelvis kan en berättarröst under inspelningen av videon bli inspelad på en så hög nivå att den döljer andra ljud på platsen.

Utmaningen vid användning av Leveler-effekten är att hitta en målvolym någonstans mellan det höga och det låga ljudet i originalklippet. Under den volymen, fungerar Leveler som en expanderare, som höjer originalnivån med en fastställd volym. Ovanför målvolym, fungerar Leveler som en kompressor, som reducerar ursprungsnivån. Med noggrann justering av parametrarna kan balansen mellan ljuden förbättras markant.

Leveler