Stereoeko (Stereo Echo)

Effekten Stereo Echo, som medföljer Studio Plus, gör det möjligt att ställa in separata fördröjningar på ljudet i den vänstra och högra kanalen, och du kan genom att justera feedback och balans skapa en mängd intressanta ljud.

Stereoeko (Stereo Echo)