Stereospridning (Stereo Spread)

Denna effekt i Studio Plus låter dig öka eller minska bredden av stereolyssningsfältet i ett ljudklipp. Det används oftast för att skapa en mix som låter mer öppen och rymlig.

Pinnacle Studio 310 stereo spread controls Stereospridning (Stereo Spread)

Stereospridning (Stereo Spread)