Diskmenyer

I och med uppkomsten av skivformat såsom dvd, vcd och s-vcd har video blivit ett interaktivt medium, med nya möjligheter för både videomakare och publik.

Att utveckla – författa (authoring) – en disk i ett av dessa format innebär att överskrida den gamla synen på att skapa en film att bli sedd i en sekvens från början till slut. Nu kan publiken själv bestämma vilka delar av filmen de vill se och i vilken ordning.

Den viktigaste nyheten som möjliggör diskförfattandet är menyn. Varje disk kan ha en, några få eller många menyer, som var och en består av en stillbild eller en kort videosekvens. Områden inom menyerna kallas knappar, de kan väljas av tittaren för att aktivera länkar till annat innehåll på disken. Aktivering av en länk ger en omedelbar förflyttning till något av alternativen nedan:

·    En vanlig videosekvens, som i det här sammanhanget benämns som ett “kapitel”. Kapitelknappar markeras ofta med en ruta från den video som de är länkade till.

·    En annan sida inom samma meny. Flera sidor, med samma siddesign, men med andra kapitelknappar, används, när en meny har för många knappar för att de ska få plats på en sida.

·    En annan meny.

Till skillnad från alla andra typer av klipp, gör menyer automatiskt loopar. När slutet på en meny har nåtts under förhandsgranskning eller uppspelning av en disk, startar den omedelbart om igen. Det här skapar ett hopp i uppspelningspositionen som påverkar alla klipp som körs samtidigt med menyn, oavsett vilken typ av klipp det är – video (om menyn är av överlagringstyp), ljud eller stillbilder.

Pinnacle Studio image001 Diskmenyer

Följande diagram följer mönstret i Filmfönstrets storybord. Det visar hur menyn som avbildats ovan som benämns M1 i diagrammet, kan tänkas passa in i den övergripande uppbyggnaden av en enkel film med två menyer.

Pinnacle Studio 229 menus and chapters diagram Diskmenyer

Varje meny följs i filmen av flera kapitel, som alla utom ett, består av ett enda klipp. Vår meny, M1, har länkar till fem kapitel. Vår meny har utformats så att den visar två länkar per sida, så att det krävs tre sidor för att få plats med alla länkarna. (Sidan som visas i illustrationen är den andra sidan.) Vi har också lagt in en länk till M2-menyn på varje sida.

Den här korta filmens enkla (layout)/utformning kan enkelt utvecklas till att innehålla en mängd klipp. Mycket mer komplexa filmer konstrueras genom samma element: flersidiga menyer med länkar till kapitel och till andra menyer.

Giltighet: Diskar med multipelmenyer stöds inte av SE- och QuickStart-versionerna av Studio.

ð Diskskapande i Studio

ð Att använda menyer från Albumet

ð DVD-spelarkontroller

ð Redigering av menuer i Tidslinjen

ð Redigering med Klippengenskapsverktyget

ð Verktyget Skivmeny

Diskmenyer