Att använda menyer från Albumet

Pinnacle Studio 232 album tab   menus Att använda menyer från AlbumetDiskmenysektionen av Albumet innehåller en samling menyer som har utformats för speciella tillfällen, författandestilar och kapitelräkning. Varje meny ger en bakgrundsbild, en titel, en uppsättning kapitelknappar (oftast med mellanrum för miniatyrrutor), och ett par Nästa sida- och Föregående sida-knappar.

Antalet kapitelknappar per sida varierar från en menydesign till en annan, så ett kriterium vid val av meny gäller hur många klipp du vill att den ska hantera. Det är oftast mer praktiskt för tittaren att gå igenom färre menysidor med många knappar per sida, än att gå igenom många sidor med relativt få knappar per sida.

Under redigeringen ser du alla knappar som menyn har. Under uppspelning är endast de knappar som du har tilldelat länkar synliga.

Menyer med färre knappar har mer plats över till rubriker; de med många knappar får ha förkortade rubriker eller inga alls. Vare sig du behöver rubriker, och i så fall om de ska vara enkla (“Kapitel 1”) eller beskrivande (“Skära tårtan”) beror på din skaparstil och innehållet i din film.

I VCD- och S-VCD-formaten måste tittaren välja kapitel numeriskt (genom att ange siffror på fjärrkontrollen), så det är vanligt att ange knapprubriker som inkluderar kapitelnumret vid författandet av dessa format.

Att släppa menyer på Tidslinjen

När du drar en meny från Albumet och släpper den på videospåret eller titelspåret, ger Studio dig en valmöjlighet att automatiskt generera länkar till alla videoklipp till höger om menyn på Tidslinjen. Multipla klipp kombineras till kapitel om det behövs för att uppnå den minsta kapitellängd du vill ha.

Pinnacle Studio image002 Att använda menyer från Albumet

Det här är det snabbaste och enklaste sättet att länka in en diskmeny, men det kanske inte är vad du helst vill i en viss författandesituation. Om du markerar rutan Don’t ask me again/Fråga mig inte igen, blir ditt val av Yes/Ja eller No/Nej förvalt (default) när du drar in en meny i framtiden. Du kan också ange standardinställningen, eller återetablera bekräftelsefönstret i området When adding a disc menu i kontrollpanelen Project preferences (Projektkonfigurationer).

Om du vill göra dina kapitellänkar manuellt, hellre än att använda den automatiska möjligheten, kan du använda kommandot Välj diskkapitel (Set disc chapter) i popupkontextmenyn för varje videoklipp som du vill lägga till. Alternativt kan du använda knappen Välj kapitel (Set chapter) i Klippegenskapsverktyget för diskmenyer.

Att använda menyer från Albumet