Diskskapande i Studio

När det gäller redigering i Studio är en diskmeny bara ännu en typ av klipp. Liksom med titlar kan du använda eller anpassa menyerna som finns i Albumet, eller konstruera dina egna från början i Titelredigeraren.

För att få en känsla för vad som krävs, testa att skapa de två “snabb-” projekten som beskrivs nedan. Du behöver inte gå så långt att du verkligen skapar diskarna, men du kan förhandsgranska din film med hjälp av Dvd-uppspelningskontrollerna i Player.

Snabbkatalog för videoscener: Välj ett rejält antal scener från albumet i ett tomt projekt och dra dem till videospåret. Skifta därefter till Diskmenysektionen i Albumet (den nedersta tabben) och dra någon av menyerna till början av Tidslinjen. När Studio frågar om du vill “Skapa kapitel vid början av varje videofrekvens”, klicka Ja (se “Använda menyer från Albumet”). Ett nytt spår visas längst upp i Tidslinjen och en liten “flagga” visas över vart och ett av dina klipp. De representerar länkar från menyn som du just la till. Och det var allt – luta dig tillbaka och betrakta showen.

Snabbt bildspel: Börja den här gången i Stillbildssektionen i Albumet. Dra så många bilder du vill till videospåret i ett tomt projekt, Dra sedan in en diskmeny, vilken som helst, som första klipp på Tidslinjen, och klicka återigen på Ja när du blir frågad om du vill att länkar ska skapas automatiskt. Fortsätt därefter till Övergångsdelen av Albumet, välj en övergång och dra den till platsen mellan menyn och den första av dina stillbilder. Slutligen, välj alla stillbilderna (klicka på den första, shift-klicka sedan på den sista), klicka med den högra musknappen och välj Inklippningsövergång från popuppmenyn. Bildspel färdigt!

Menyer och titlar

Likheten mellan titlar och diskmenyer ligger inte bara på ytan: en meny är egentligen “en titel med knappar”. Valfri titel på Tidslinjens huvudvideospår kan enkelt konverteras till en skivmeny genom att lägga till en eller flera knappar i Titelredigeraren.

Diskskapande i Studio