DVD-spelarkontroller

Pinnacle Studio 235 dvd player toggle DVD spelarkontrollerStudios Player tillhandahåller en specialiserad uppsättning kontroller till att förhandsgranska filmer som innehåller menyer, som skapats efter knappmönstret på en vanlig dvd-fjärrkontroll. Slå om Player till dvd-läge genom att klicka på DVD toggle-knappen längst ned i Players högra hörn.

En samling dvd-kontroller framträder och aktiveras nedanför Players förhandsgranskningsskärm:

Pinnacle Studio 235 player dvd controls DVD spelarkontroller

Här är funktionerna för var och en av dvd-kontrollerna:

Pinnacle Studio 235 dvd main menu button DVD spelarkontrollerHuvudmeny: Hoppar till den första menyn i din film och börjar (eller fortsätter) spela upp den.

Pinnacle Studio 236 dvd previous menu button DVD spelarkontrollerFöregående meny: Hoppar till den meny som senast var aktiv och börjar (eller fortsätter) spela upp den. Genom att klicka på knappen igen skapas ett hopp till det senaste klippet.

Pinnacle Studio 236 dvd previous and next chapter buttons DVD spelarkontrollerFöregående kapitel, Nästa kapitel: Genom att  klicka på Föregående kapitel-knappen kommer du tillbaka till starten av det nuvarande kapitlet, om du inte redan är där. Klicka igen för att flytta tillbaka till föregående kapitel. Nästa kapitel-knappen tar dig framåt till nästa kapitel i filmen. Inom en meny gör de här knapparna att du förflyttas framåt respektive bakåt i menysidorna.

Pinnacle Studio 236 dvd arrow controls DVD spelarkontrollerKnappval: De fyra pilkontrollerna samlade på detta sätt flyttar markören på skärmen inom en diskmeny så att en av dess knappar kan väljas. Den ovala knappen i mitten aktiverar den knapp som för tillfället är vald på skärmen, den valda knappen markeras genom färgöverstrykning.

Direktaktivering av menyknappar

En egenskap som Player har, men vanliga dvd-spelare inte har är möjligheten att klicka på knappar direkt på skärmen. Så fort en knapp är synlig i Players förhandsgranskningsområde i dvd-läge, kan du klicka på den för att följa knapplänken.

DVD-spelarkontroller