Redigering med Klippengenskapsverktyget

Pinnacle Studio 240 video tool icon   clip properties Redigering med KlippengenskapsverktygetKlippegenskapsverktyget för diskmenyer låter dig skapa, redigera och finjustera kapitellänkar och ger tillgång till Titelredigeraren för justering av det visuella innehållet i menyn.

Precis som Klippegenskapsverktyget för andra klipptyper, gör det här verktyget att du kan välja ett anpassat namn till menyn genom att redigera Namn fältet och beskära klippet genom att redigera Varaktighetsfältet.

Pinnacle Studio image002 Redigering med Klippengenskapsverktyget

Redigera meny-knappen längst upp till höger på verktyget öppnar menyn in Titelredigeraren. Där kan du ändra alla visuella aspekter i menyn: dess bakgrund och knappbilder, utseendet och innehållet i dess rubriker och mycket, mycket mer.

Förhandsgranskningsområdet på den vänstra sidan av verktyget visar hur menyn ser ut och har också interaktiva egenskaper som du kan använda när du skapar kapitellänkar.

De övriga kontrollerna är indelade i fyra grupper:

·    Meny-förhandsgranskningskontroller

·    Menytypsvalet

·    Länkegenskapskontroller

·    Kapitelredigeringskontroller

Meny-förhandsgranskningskontroller

Dessa kontroller finns lokaliserade nedanför förhandsgranskningsområdet.

Pinnacle Studio 241 menu tool   page selector Redigering med KlippengenskapsverktygetSidväljare: För menyer med flera sidor (de med fler länkar än en sida kan innehålla), låter pilknapparna dig välja vilken sida som är aktiv i förhandsgranskningsområdet. Du kan välja vilken du vill av sidorna i menyn för vilken länkar har definierats.

Alternativa metoder för att välja menysidor:

·    Hoppa mellan sidorna genom att klicka på sidlänkknapparna i förhandsgranskningsområdet.

·    Använd Knappväljarkontrollen för att välja en knapp på någon av sidorna i menyn.

Pinnacle Studio 242 menu tool   link numbers checkbox Redigering med KlippengenskapsverktygetVisa länknummerrruta: Markera den här rutan för att se till att länknummer visas i förhandsgranskningsområdet för varje knapp i menyn. Länknumren matchar formatet och färgen på kapitelflaggorna i menyspåret.

Menytypsvalen

Det här paret valmöjligheter fastställer om du eller Studio ska organisera kapitellänkarna för den här menyn.

Pinnacle Studio image005 Redigering med Klippengenskapsverktyget

Om du väljer Auto scene index så kommer Studio att se till att dina kapitellänkar är i samma ordning på menyn som de är i filmen, sju om du blandar ordningen på klippen i filmfönstret. Med inställningen Manual bestämmer du själv ordningen på kapitlen i menyn. Om du vill sortera dina kapitellänkar och ändå behålla framtida kontroll på deras ordning så kan du klicka Auto scene index först (för att sortera länkarna), sen Manual.

Tillgänglighet: Detta alternativ att manuellt sortera menykapitel är endast tillgängligt i Studio Plus. I vanliga Studio är Auto scene index-läget alltid på.

Länka egenskapskontroller

Kontrollerna i det här området ställer in displayegenskaperna hos kapitellänkarna i menyn.

Pinnacle Studio 242 menu tool   button selector Redigering med KlippengenskapsverktygetKnappväljare: Varje länkknapp i din meny, oavsett vilken sida den är på, har ett unikt sekvensnummer. Använd pilknapparna på denna kontroll för att välja den menyknapp du vill arbeta med. Den valda knappen är belyst i förhandsvisningen. Du kan också välja en knapp genom att klicka på den i förhandsvisningsläget.

Pinnacle Studio image007 Redigering med KlippengenskapsverktygetKnapprubrik-textrutan: Redigera texten för den aktuella knappen utan att gå via Titelredigeraren. Symbolen “#” i knapprubriker har en speciell betydelse: Studio ersätter den med knappens sekvensnummer. Använd funktionen för att se till att dina knappar är korrekt numrerade oavsett förändringar i menyns layout. För att redigera andra egenskaper hos en knapps rubrik – dess position, teckensnitt, och stil – klicka på Redigera meny-knappen för att starta Titelredigeraren.

Pinnacle Studio 243 menu tool   set thumbnail button Redigering med KlippengenskapsverktygetStäll in miniatyr-knappen: Miniatyrrutan som visas
på en menyknapp är i standardinställningen den ruta till vilken knappen länkar. Du kan dock välja vilken ruta du vill i filmen som miniatyr. Flytta bara Tidslinjemarkören till den exakta ruta som du vill ha (såsom visas i Player), och klicka på ställ in miniatyrknappen.

Pinnacle Studio image009 Redigering med KlippengenskapsverktygetKryssrutan Rörliga miniatyrer (Motion thumbnails checkbox): Kryssa för detta alternativ ifall du vill att dina menyknappar hellre ska visa rörlig video från sina respektive kapitel än en statisk miniatyrbildram. Eftersom denna funktion kräver att de rörliga miniatyrerna förhandsrenderas kommer inte resultaten att visa sig direkt när du förhandsgranskar din film i Player. Istället kommer en förloppsindikator för bakgrundsrendering “background rendering” att visa sig i Tidsskalan (Timescale) ovanför menyklippet. Denna indikator ändrar gradvis färg under tiden som renderingsprocessen pågår. Redigeringsarbetet störs inte – Studio utför renderingen under tiden du arbetar.

Bakgrundsrendering är valfritt. Du kan stänga av det, om du vill, i alternativpanelen Video and audio preferences (Setup Ø Video and Audio Preferences).

Tillgänglighet: Motion thumbnails-alternativet finns enbart i Studio Plus.

Kapitelredigeringskontroller

Kontrollerna i det här området väljer, eller modifierar de individuella kapitelknapparna inom en viss meny.

Pinnacle Studio image010 Redigering med KlippengenskapsverktygetStäll in kapitel-knapparna: De här knapparna kan ställa in eller ta bort länken mellan den för tillfället valda kapitelknappen i menyn och dess målklipp.

För att ställa in en länk: Placera Timeline-indikatorn inom en meny, video, tema eller stillbildsklipp, och klicka på Create chapterPinnacle Studio 244 menu tool   set chapter button Redigering med Klippengenskapsverktyget-knappen. För video och stillbilder är kapitelpunkten inställd till exakt den position indikatorn har inom klippet.

För att tömma en länk: Klicka på Clear chapterPinnacle Studio 244 menu tool   clear chapter button Redigering med Klippengenskapsverktyget-knappen.

Pinnacle Studio 244 menu tool   set return button Redigering med KlippengenskapsverktygetStäll in retur-knappen: Det här skapar en “återvänd-till-meny”-länk i slutet av det aktuella klippet, vilket nästan alltid är där du vill ha det. Under uppspelning skapar länken omedelbar förflyttning till dess meny. För att skapa en retur-till-meny-länk i Klippegenskapsverktyget, ställ Tidslinjemarkören i klippet där du vill ha länken och klicka på Ställ in retur till meny.

Tillgänglighet: Set return-knappen finns bara i Studio Plus.

Rutan för Return after every chapter: Ställ in detta alternativ för att lägga till en återvänd-till-menyn-länk efter varje kapitel i denna meny. Om du kryssar i denna ruta, vare sig det är för att ställa in eller tömma den, så tar det bort alla existerande återvänd-till-menyn-länkar för menyn. Återvänd-till-menyn-länkar kan man normalt dra och släppa, men medan rutan är ikryssad så är de förankrade till slutet av sina klipp.

Skapa länkar med dra-och-släpp

Klippegenskapsverktyget för diskmenyer stöder dra-och-släpp som en snabb och praktisk väg för att skapa länkar för menyknappar.

Att skapa en länk med hjälp av dra-och-släpp:

·    Klick på det klipp som du vill länka till i Filmfönstret och dra det till en knapp i Klippegenskapsverktygets förhandsgranskningsområde. Knappen är länkad till den första rutan i klippet. Eller:

·    Klicka på knappen som du vill skapa en länk till och dra den till ett klipp i Filmfönstret. I det här fallet länkar du till den plats inom klippet där du ”släpper” knappen – vanligtvis inte den första rutan.

Redigering med Klippengenskapsverktyget