Export till skiva

Studio kan överföra filmer direkt till vcd- (VideoCD), s-vcd- (Super VideoCD), dvd-, hd-dvd- och blu-ray-skivor, om lämpligt skivbrännarprogram finns på din dator.

Vare sig du har en brännare eller inte i ditt system, gör Studio det också möjligt att spara en ”skivavbild” – en uppsättning filer som innehåller samma information som skulle lagras på en dvd-skiva – till en mapp på din hårddisk. Avbilden kan senare brännas till skiva.

CD-format

Om din dator har en CD-brännare eller DVD-brännare kan Studio skapa VCD- eller S-VCD-skivor på CD-R-eller CD-RW-skivor.

Dina VCD-skivor kan spelas upp:

·    På VCD- eller S‑VCD-spelare.

·    På vissa DVD-spelare. De flesta DVD-spelare kan läsa CD-RW-skivor men många kan inte läsa CD-R-skivor. De flesta DVD-spelare kan läsa VCD-formatet.

·    På en dator med CD- eller DVD-spelare och programvara som kan spela MPEG‑1-filer (till exempel Windows Media Player).

Dina S‑VCD-skivor kan spelas upp:

·    På en S‑VCD-spelare.

·    På vissa DVD-spelare. De flesta DVD-spelare kan läsa CD-RW-skivor men många kan inte läsa CD-R-skivor. DVD-spelare som säljs i Europa och Nordamerika kan vanligen inte läsa S‑VCD-skivor; det kan ofta spelare som säljs i Asien.

·    På en dator med CD- eller DVD-spelare och programvara som kan spela MPEG‑2-filer.

DVD, HD DVD och Blu-ray

Om din dator har en DVD-brännare kan Studio skapa tre typer av DVD-skivor: vanliga DVD (för DVD-spelare), HD DVD-format för HD DVD-spelare och AVCHD-format för Blu-ray-spelare.

Om din dator har en hd-dvd- eller blu-ray-brännare kan du spela in på valfri inspelningsbar skiva som enheten har stöd för.

Dina vanliga DVD-skivor kan spelas upp:

·    På alla DVD-spelare som kan hantera det inspelningsbara DVD-formatet som brännaren skapar. De flesta spelare kan läsa de vanliga formaten.

·    På en dator med DVD-spelare och lämplig uppspelningsprogramvara.

·    På alla HD DVD-spelare.

Din DVD- eller HD DVD-skiva i HD DVD-format kan spelas upp:

·    På alla HD DVD-spelare, inklusive en Microsoft Xbox 360 med hårddisk.

·    På en dator med HD DVD-spelare och lämplig uppspelningsprogramvara.

Din blu-ray-skiva, eller dvd-skiva i avchd-format kan spelas

·    På Panasonic DMP‑BD10, Playstation 3, och andra blu-ray-spelare (alla spelare har inte stöd för avchd-formatet, men de flesta har).

·    På en dator med blu-ray-läsare samt lämpligt uppspelningsprogram

Exportera din film

Studio skapar din skiva eller skivavbild i tre steg.

1.    Först måste hela filmen renderas för att generera den MPEG-kodade informationen som ska lagras på skivan.

2.    Därefter måste skivan sammanställas.

3.    Slutligen ska skivan brännas. (Detta steg kan du hoppa över om du skapar en skivavbild istället för  en skiva).

För att överföra din film till skiva eller till en skivavbild:

1.    Klick på fliken Disc för att få fram följande dialogruta:

Pinnacle Studio image001 Export till skiva

De två cirkeldiagrammen visar utnyttjat skivutrymme. Den övre visar hur mycket plats på drivenheten som behövs under skapandet av din film, den andra visar en uppskattning av hur mycket tid din film kommer att ta upp på din skrivbara skiva.

Använd den övre mapp-knappen Pinnacle Studio 316 folder button Export till skiva för att ändra den plats på hårddisken som Studio använder för att lagra hjälpfiler. Om du skapar en skivavbild kommer den också att bli placerad i den mappen. Den motsvarande knappen på den undre menyn låter dig välja vilken brännarenhet du vill använda i de fall du har mer än en.

2.    Välj överföringsformat – det vill säga skivtyp – för din film, välj sedan den förinställning som passar bäst.

Pinnacle Studio image003 Export till skiva

Om du vill finjustera dina överföringsinställningar, välj Standardinställningen och klicka sen på knappen Settings för att få fram kontrollpanelen Make disc.

3.    Klicka på den gröna Make disc-knappen. Studio går igenom stegen som beskrivs nedan (rendera, sammanställa, och om det behövs, bränna) för att skapa skivan eller skivavbilden som du har angivit i kontrollpanelen Make disc.

4.    När Studio har avslutat bränningen, matar programmet ut skivan.

Kvalitet och kapacitet på olika skivformat

Skillnaderna mellan de olika skivformaten kan sammanfattas i nedanstående tumregler för kvalitet och kapacitet inom varje format:

·    VCD: Varje skiva kan lagra runt 60 minuter MPEG-1-video, i cirka hälften så god kvalitet som dvd.

·    S-VCD: Varje skiva kan lagra runt 20 minuter MPEG-2-video, i cirka två-tredjedels så god kvalitet som dvd.

·    Dvd: Varje skiva kan lagra runt 60 minuters MPEG-2-video i högsta kvalitet (120 minuter om skivan stöder inspelning på dubbla lager).

·    DVD (AVCHD): Varje skiva kan lagra runt 40 minuter AVCHD-video per lager i högsta kvalitet.

·    DVD (HD DVD): Varje skiva kan lagra runt 24 minuter DVD HD-video per lager i högsta kvalitet.

·    DVD HD: Varje skiva kan lagra runt 160 minuter DVD HD-video per lager i högsta kvalitet.

Export till skiva