Överföra din film till videoband

Välj Tape-fliken i dialogrutan Output när du vill föra över din film till en extern videoenhet – en tv, videokamera eller videobandspelare – eller till “VGA”, för att se filmen på din videomonitor.

ð Inställning av kameran eller videobandspelaren…

ð Överföra din film till videoband

Överföra din film till videoband