Inställning av kameran eller videobandspelaren…

Kontrollera att din inspelningsenhet är korrekt inkopplad innan du börjar generera filmen.

Överföring via IEEE-1394-kabel

Om din inspelningsenhet har en dv-ingång, koppla den till din digitala videoenhet med en IEEE-1394-kabel (eller “iLINK”)-kabel. Kopplingen vid videokameran ska vara markerad dv in/out.

Notera: På maskiner som inte stöder tillbakainspelning till videokameran, inklusive många PAL-enheter, kallas DV-kopplingen bara
dv out.

Utgång med analoga ljud- / videokablar

Om du har en Studio-produkt med en analog (tv- eller video-) utgång, som till exempel Studio DVplus eller DC10plus, koppla videoutgångarna på inspelningskortet till ingångarna på videoinspelaren och  ljudkortets ljudutgångar (eller inspelningskortet, om det har sådana) till ljudingångarna på  videoinspelaren.

Att koppla in en tv eller videomonitor

Många videokameror har en integrerad bildskärm, som gör det onödigt att koppla in en videomonitor.

Annars måste en tv eller videomonitor kopplas till videoutgångarna på din  inspelare, för att du ska kunna se på din film medan den spelas in. Videoutgångar finns  inte alltid på dv-kameror.

Pinnacle Studio image001 Inställning av kameran eller videobandspelaren...

Inställning av kameran eller videobandspelaren…