Överföra din film till videoband

Kontrollera att din videokamera/videobandspelare är inkopplad och konfigurerad, och att du har satt i ett band som är framspolat till det ställe du vill påbörja inspelningen. Nu har du två alternativ:

1.    Om du spelar in din film på ett dv-band, ger Studio dig alternativet att kontrollera dv-enheten automatiskt. Klicka på knappen Settings, och kryssa även i rutan i Output options.

Med de flesta dv-maskiner blir det en kort fördröjning mellan mottagandet av kommandot att påbörja inspelningen och den verkliga inspelningsstarten. Eftersom det är olika från maskin till maskin, kan du behöva prova dig fram med Record delay time-värdet för att nå bästa resultat med just din maskin.

2.    Om du spelar in till analogt band, eller inte har kryssat i Automatically start and stop recording-alternativet Make tape på alternativpanelen, starta din VCR-inspelning nu.

Till sist klickar du på Play i Player.

Överföra din film till videoband