Felsökning

Innan du börjar felsökningen bör du kontrollera din maskinvaru- och programinstallation.

Uppdatera din programvara: Vi rekommenderar att installera de senaste systemuppdateringarna för Windows XP och Windows Vista. Du kan ladda ner dessa uppdateringar från:

windowsupdate.microsoft.com/default.htm

Försäkra dig om att du har installerat den senaste versionen av Studio-programvaran genom att klicka på menyn Help > Software Updates inne i själva programmet. Studio kommer att använda din Internetanslutning och kontrollera om du har den senaste versionen på din dator

Kontrollera din maskinvara: Se till att all annan installerad maskinvara fungerar normalt med de senaste drivrutinerna och inte är flaggade som felbehäftade i Windows Device Manager. Om någon enhet är flaggad bör du reda ut problemet innan du startar installationen.

Skaffa de senaste drivrutinerna: Vi rekommenderar även eftertryckligt att du installerar de senaste drivrutinerna för ditt ljudkort och grafikkort. Under startprocessen för Studio bekräftas att ditt ljudkort och videokort stödjer DirectX.

Öppna Device Manager

Device Manager i Windows XP och Windows Vista, som gör att du kan konfigurera din dators hårdvara, har en viktig roll inom felsökning.

Det första steget för att komma åt Device Manager är att högerklicka på My Computer, sedan välja Properties från kontextmenyn. Detta öppnar dialogrutan Systemegenskaper. Knappen Device Manager finns på fliken Hardware i XP, och finns listad på den vänstra kontrollpanelen i Vista.

Se till att all installerad hårdvara fungerar normalt med de senaste drivrutinerna, och att inget i Device Manager har flaggats med symbolen med det gula utropstecknet som står för ett felaktigt tillstånd. Om det finns ett drivrutinproblem som du inte kan lösa på egen hand, kontakta enhetens tillverkare eller din datoråterförsäljare för hjälp.

ð Teknisk hjälp on-line

ð Vanligaste supportfrågorna

Felsökning