Vanligaste supportfrågorna

Länkarna nedan leder till ämnen som bygger på de mest lästa artiklarna i Pinnacles kunskapsdatabas på webben. Texten som presenteras här är generellt mindre detaljerad än den som finns på webben. För att läsa hela texten som finns under varje Answer ID, gå till kunskapsdatabasen på webben.

ð Fel eller kraschar under installation

ð Studio kraschar i Redigera-läge

ð Felmeddelandet “Videoenhet kan inte hittas” kommer upp i Import-läget

ð Felmeddelandet “Ingående signal hittas ej” under import

ð Studio fastnar under rendering

ð Studio fastnar vid start eller startar ej

ð Felmeddelandet “Bränning misslyckades” kommer upp i Make Movie

ð DVD-skivor skapade av Studio spelas inte upp eller verkar tomma.

ð Ingen video eller dålig videokvalitet i fönstret Förhandsgranskning av import

Vanligaste supportfrågorna