Ingen video eller dålig videokvalitet i fönstret Förhandsgranskning av import

Answer ID 14008

Det finns flera olika orsaker till att video saknas eller har dålig kvalitet i Förhandsgranskning av import-fönstret (Capture preview). Om du stöter på ett sådant problem, gå igenom följande lista steg för steg tills problemet är löst:

·    Minimikrav: Verifiera att datorn som används möter minsta systemkrav för Studio såsom beskrivs i avsnittet Att komma igång i din användarmanual. Kom ihåg att vissa funktioner (såsom HD-videoredigering) har högre krav än andra.

·    Uppdatera Studio: Kolla på webben efter tillgängliga Studio-uppdateringar genom att klicka på menyn Help Ø Software Updates inne i programmet.

·    Verifiera att uppspelningsenheten hittas: Se till att din uppspelningsenhet verkligen hittas genom att se efter i Windows Device Manager. Om den har installerats korrekt kommer den att visas i Device Manager. Om den inte är synlig där, eller den har en felsymbol (ett gult utropstecken), se efter i Answer ID 13932 i Pinnacles kunskapsdatabas på webben.

·    Alternativet Förhandsgranskning av import (Capture preview): Se till att alternativet Capture preview är påslaget i Capture source-alternativpanelen.

·    Alternativet VCR-ingång (VCR input): Om videon som visas i förhandsgranskningsfönstret är av väldigt låg kvalitet när du spelar in från en Pinnacle-enhet (Studio 500-USB, Studio 700-USB eller MovieBox Deluxe), är det troligt att rutan VCR Input inte är ikryssad. Korrigera detta i Capture source-alternativpanelen.

·    Grafikkortets maskinvaruacceleration: Pröva att sänka maskinvaruaccelerationen för grafikkortet. Efter att du har stängt Studio, öppna dialogrutan Skärminställningar från Windows kontrollpanel och klicka på knappen för att öppna dialogrutan Avancerade inställningar. På fliken Felsökning i den rutan finns det ett vågrätt glidreglage där man kan ställa in maskinvaruaccelerationen för grafikkortet (inte alla enheter tillåter denna justering). Om reglaget finns, prova att skjuta det nedåt en nivå och starta sedan om Studio och se om det blivit någon förbättring. Om inte, stäng Studio igen och flytta reglaget ännu ett steg till vänster. Upprepa tills problemet är löst eller alla inställningar för maskinvaruacceleration har provats.

·    Uppdatera drivrutiner: Se till att du har de senaste drivrutinerna för dina ljud- och videokort från respektive tillverkares webbsida.

·    Justera skärminställningar: Ibland när man har valt högre skärminställningar för grafikkortet presterar inte Studios förhandsgranskningsfönster som förväntat. Stäng Studio och öppna dialogrutan Skärminställningar från Windows kontrollpanel.  Du kan testa att ändra inställningarna för antingen Resolution eller Color Quality eller båda två. Prova olika upplösningar, som 800×600 eller 1024×768, med 32-bit-färg. Efter varje inställning, starta Studio för att se om det blivit någon förbättring i förhandsgranskningsfönstret. 

·    Använd en enda monitor: Om flera monitorer används, prova att använda endast en monitor och se om det blir någon förbättring.

·    Kör verktyget DirectX Diagnostic: Öppna Windows Run-dialogruta (Windows+R), skriv in “dxdiag” och tryck på Enter. För att felsöka i verktyget DirectX Diagnostic, leta i avsnittet Notes i de olika flikarna på verktyget. Om problem uppstår, kontakta försäljaren av enheten och beskriv problemet för att få hjälp.

·    Bakgrundsprocesser: Försök avlasta systemet genom att avsluta bakgrundsprocesser som inte behöver vara igång.

·    Stäng av virusdetektorer och andra pågående skanningsprogram: Även om de har en välgörande funktion så kan virusskyddet hindra prestandan under videohantering av stora datamängder. Prova att stänga av virusprogrammet och se om det hjälper. (För att se till att ditt system ändå är skyddat rekommenderar Pinnacle
att du stänger av internetuppkopplingen medan virusskyddet är avstängt.)

Andra program man kan prova att stänga av är populära indexeringsverktyg eller -tjänster som Google Desktop Search, Yahoo Desktop Search och Adobe Photoshop Album Importer. 

·    Öka Studios tilldelade datorkraft: I vissa fall kan det hjälpa att höja Studios prioritet i Windows Task Manager. I listan över processer, högerklicka på Studio.exe och välj Set Priority. Sätt prioriteteten till “AboveNormal” eller “High”. Klicka Yes när Task Manager ber dig bekräfta ändringen och försök sedan att spela in i Studio igen. Om prioritetsförändringen verkar ge oönskade effekter, ändra tillbaka till “Normal”. 

·    Installera om Studio: Om inget av de föregående stegen hjälper, prova att avinstallera och installera om Studio.

Ingen video eller dålig videokvalitet i fönstret Förhandsgranskning av import