Studio fastnar under rendering

Answer ID 6386

Med denna typ av problem ”fastnar” Studio under rendering (förberedelse av din video för export i Skapa Film-läge). För att identifiera lösningen i ett särskilt fall bör du prova felsökningsstegen för det som bäst stämmer överens med din situation bland följande fel:

·    Fall 1: Rendering stannar strax efter att ha påbörjats.

·    Fall 2: Rendering stannar utan varning i ett projekt. Det stannar vanligtvis inte på samma ställe om rendering provas flera gånger.

·    Fall 3: Rendering stannar på samma ställe i ett projekt oavsett hur många gånger rendering påbörjas. Detta fel har mer än en möjlig orsak.

Fall 1: Rendering stannar direkt

Om det fastnar direkt efter att Create-knappen tryckts ner finns det ett konfigurationsproblem på ditt system. Försök att rendera den medföljande demovideon. Om detta misslyckas bekräftas problem som ett systemfel eftersom vi inte har kunnat återskapa ett renderingsproblem med demofilen under våra prover.

Möjliga lösningar:

·    Avinstallera och inställ Studio igen.

·    Avinstallera annan programvara som kan skapa problem med Studio (annan videoredigeringsprogramvara, andra videokoder, osv.).

·    Försök rendera till andra fil- eller skivtyper i Studio. Försök skapa MPEG 1- och MPEG 2-filer, en AVI-fil i dv-format. Kan du skapa vcd-skivor och dvd-skivor? Att veta vad som funkar och vad som inte kan vara väsentligt under felsökning och problemlösning.

·    Se till att du har installerat tillgängliga Windows-servicepaket.

·    Återinstallera Windows över förra versionen (dvs. utan att avinstallera det först). I Windows XP kallas denna procedur för Repair (Reparera).

Fall 2: Rendering stannar utan varning

Om rendering fastnar utan varning även inom samma projekt kan felet bero på bakgrundsuppgifter, strömhantering eller ett temperaturproblem i din dator.

Möjliga lösningar:

·    Kontrollera din hårddisk för fel och defragmentera den.

·    Avsluta eventuella bakgrundsuppgifter så som virusprogram, drivrutinsindex och faxmodem.

·    Stäng av eventuell strömhantering.

·    Installera ventilatorer på din dator.

Fall 3: Renderering fastnar alltid på samma ställe

Om rendering alltid fastnar på samma ställe i ett särskilt projekt bör du kontrollera om andra projekt har samma problem. Om inte, kan problemprojektet vara korrupt; om andra projekt får samma problem, försök att isolera en gemensam faktor.

Att finna en lösning på denna typ av fel är mycket lättare om du kan identifiera ett särskilt föremål i projektet som orsakar stoppet i renderingen. Att avlägsna eller trimma föremålet kan låta renderingen slutföras, men i vissa fall kan felet helt enkelt dyka upp någon annanstans i projektet.

Andra möjliga lösningar och metoder:

·    Kontrollera sekvenser i projektet för korrupta videoramar. Dessa visas möjligen som gråa, svarta, rutiga eller förvrängda ramar. Om du hittar några ska du trimma för att utesluta de felaktiga ramarna. Du kan även prova att återimportera tagningen.

·    Defragmentera din hårddisk.

·    Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme – helst något tiotal gigabyte – på den hårddisk som du använder för video. Rendering kan kräva stora mängder lagringsutrymme, och kan störas om utrymmet inte är tillräckligt.

·    Om du har en separat importdrivrutin, se till att flytta hjälpfilsmappen till den drivrutinen.

·    Kopiera avsnittet där renderingen stoppar och klistra in det i ett nytt projekt. Inkludera 15 till 30 sekunder på båda sidorna om felet. Försök rendera detta utsnitt till en AVI-fil, och om det lyckas, byt ut det felaktig
a avsnittet i originalprojektet mot denna fil.

·    Om du skapar en dvd-skiva eller skivor av andra optiska slag, ta bort alla menyer från projektet och rendera resten till en AVI. Om detta lyckas, skapa ett nytt projekt, importera AVI-filen och lägg till dina menyer. Renderingen kommer nu att kräva mindre resurser, och därför är chansen större att den lyckas.

Studio fastnar under rendering