Filmfönstrets visningslägen

Filmfönstret har tre visningslägen: Tidslinje (Timeline), Storybord och Text. Du växlar mellan dem genom att klicka på knapparna för visningsläge i Filmfönstrets övre högra hörn.

ð Storyboardvisning

ð Visningsläget för tidslinjen

ð Textvisning

Filmfönstrets visningslägen