Storyboardvisning

Pinnacle Studio 089 storyboard view button StoryboardvisningStoryboardvisningen visar scenernas och övergångarnas inbördes ordning. Den använder sig av miniatyrikoner, för att du snabbt ska kunna strukturera filmen. Du kan välja mellan stora och små miniatyrikoner i kryssrutan Show large storyboard thumbnails i alternativpanelen Project preferences.

Storyboardvisning