Textvisning

Pinnacle Studio 096 text view button TextvisningFilmfönstrets Textvisning är en lista som visar klippens start- och stopptider samt deras varighet. Därutöver visas också egenvalda namn i denna visning.

Pinnacle Studio image002 Textvisning

Textvisning