Visningsläget för tidslinjen

Pinnacle Studio 090 timeline view button Visningsläget för tidslinjenVisningsläge för tidslinjen (Timeline view) visar position och längd på klipp i förhållande till tidsskalan. Detta läge visar också upp till åtta spår på vilka du kan placera olika typer av klipp:

Pinnacle Studio 090 timeline track icon  video Visningsläget för tidslinjen·    Video, plus fullskärms diskmenyer, titlar och grafik: Videospåret innehåller grundläggande visuellt material i din produktion. Se Videoklipp,Stillbilder och Diskmenyer för mer information.

Pinnacle Studio 090 timeline track icon  audio Visningsläget för tidslinjen·    Original (eller “synkroniserat”) ljud: Det originala ljudspåret (original audio track) innehåller det ljudet som spelades in samtidigt som videomaterialet från din videokamera. Du kan manipulera ljudklippen på detta spåret för att uppnå olika effekter genom att använda insert-editing (Infoga redigering) och split-editing (dela redigering) tekniker. Se “Infoga redigering” (Insert editing) och “Dela redigering” (Split editing) för mer information.

Pinnacle Studio 091 timeline track icon  overlay Visningsläget för tidslinjen·    Överlagra video och ljud: I Studio Plus kan video och bilder som placeras på överlagringsspåret användas tillsammans med verktygen Bild-i-bild (Picture-in-picture) och Färgnyckel (Chroma key) och på så sätt ge dina videoproduktioner ett professionellt utseende. Dessa möjligheter är låsta i övriga versioner av Studio på så sätt att de lämnar ”vattenmärken” på den färdiga produkten. Du kan när som helst uppgradera till Studio Plus om du behöver dess mer avancerade möjligheter. Originalljud för överlagrad video registreras på det länkade ljudspåret. Se Tvåspårsredigering med Studio Plus för mer information om överlagringsspåret.

Pinnacle Studio 091 timeline track icon  title+overlay Visningsläget för tidslinjen·    Pålagda titlar och grafik (Title and graphic overlays): Bilder placerade på titelspåret (title track) läggs in i filmen som påläggningar med genomskinliga bakgrunder. Se Stillbilder och Diskmenyer för mer information.

Pinnacle Studio 091 timeline track icon  sound effects Visningsläget för tidslinjen·    Ljudeffekter och voiceovers (Sound effects and voiceovers): Ljudklippen på detta spåret är blandade med det originala ljudspåret (original audio track) och bakgrundsmusikspåret (background music track) för att skapa det färdiga ljudspåret till din film. Se Ljudeffekter och musik för mer information.

Pinnacle Studio 092 timeline track icon  music Visningsläget för tidslinjen·    Bakgrundsmusik (Background music): Bakgrundsmusiken till dina filmer kan skapas med valfri varighet med verktyget SmartSound eller importeras med verktyget Cd-ljud. Du kan alltså använda mp3- och andra musikfiler till ditt ljudspår (Soundtrack).

Pinnacle Studio 092 timeline track icon  menus Visningsläget för tidslinjen·    Diskmenyer, kapitelmarkeringar och återvänd-till-meny-länkar: Detta är ett extra spår som visas ovanför videospåret när filmen har minst en diskmeny. Se Diskmenyer för information.

Pinnacle Studio image009 Visningsläget för tidslinjen

När omfattande, detaljerad eller avancerad redigering krävs, bör du välja att göra detta i Timeline view, eftersom många redigeringsalternativ endast kan utföras här.

Låsa Spår

Videospåret (the Video track) har normalt förtur framför alla andra spår vid trimning eller
radering. Detta får flera konsekvenser:

·    När du trimmar ett videoklipp, trimmas andra klipp som löper simultant med det.

·    När du raderar ett videoklipp, raderas även det tidssegment som klippet använde från parallella klipp.

·    Klipp som ligger inom ett raderat videoklipps längd raderas också.

Detta kan vid behov kringgås med en funktion, som gör det möjligt att “låsa” (lock) ett spår oberoende av de andra och på så sätt utesluta det från redigering och uppspelning.

Pinnacle Studio image010 Visningsläget för tidslinjenPadlock-knapparna längs höger sida av filmfönstret, kan klickas på för att haka fast vid motsvarande spår. Låsning av Spår ger Studio infoga redigering (insert-edit) och dela redigering (split-edit) möjligheter (se Videoklipp).

Dämpa eller dölj ljudspår

Pinnacle Studio image011 Visningsläget för tidslinjenLjudspåren kan dämpas individuellt med mute-knapparna på höger sida av filmfönstret. Dessa knappar fyller samma funktion som mute-knapparna i verktyget Volume and balance.

Pinnacle Studio image012 Visningsläget för tidslinjenDen motsvarande manövern för videospår påverkas med hide-knapparna (dölj), som kan användas för att tillfälligt utelämna ett spårs video ur ditt projekt. Detta är praktiskt när man vill se vad som verkligen händer när man redigerar överlagringsvideor i Studio Plus.

Placeringsrespons (Placement feedback)

Studio ger dig många sorters respons angående dina handlingar medan du placerar klipp i visningsläget för Tidslinjen.

Statusraden (The status line): Statusraden till vänster om Filmfönstrets titelrad visar meddelanden medan du placerar sekvenser och utför andra handlingar.

Placeringssymboler (Placement symbols): Medan du drar ett klipp till en position på Tidslinjen, ger Studio dig respons på vad du gör – Studio tillåter dig inte att skapa kombinationer som orsakar problem. Musmarkörsymbolerna och färgerna på de vertikala placeringslinjerna visar vad du kan och inte kan göra.

Om du till exempel försöker dra ett ljud till Videospåret, så skiftar placeringslinjerna från grönt till rött, musmarkören skiftar från ”kopiera” (copy) till ”ej tillgänglig” (unavailable), och statusraden lyder ”Bara scener, titlar, fotografier, menyer och övergångar på videspåret.” (”Only scenes, titles, photos, menues and transitions on video track.”).

Gröna placeringslinjer med ett ”kopiera”-tecken Pinnacle Studio 095 plus sign Visningsläget för tidslinjen betyder att en handling är giltig; röda placeringslinjer med ”otillgänglig”-tecknet X visar att du inte kan utföra handlingen.

Pinnacle Studio image014 Visningsläget för tidslinjen

Klippmarkeringar

Studios tydliga system med klippmarkeringar kan förenkla navigering inom ett projekt, särskilt ett som är långt och komplicerat.

Inställningar som har att göra med klippmarkeringar visas i Filmfönstrets titelruta. I det nya projekt är de enda synliga inställningar i gruppen knappen Lägg till markering­. De återstående inställningarna visas först efter att den första markeringen har lagts till.

Pinnacle Studio 095 clip markers  add Visningsläget för tidslinjen

I ett nytt projekt är de enda synliga klippmarkeringskontrollerna knappen Lägg till markering Œ. Klicka på knappen (eller tryck på’M’- knappen) för att lägga till en markering där indikatorn står på Tidslinjen.

Pinnacle Studio 095 clip markers  delete Visningsläget för tidslinjen

När en markering lagts till förändras Lägg till markering-knappen till Radera markering, och resten av kontrollpanelen visas . Observera markeringsflik ‘01’ vid indikatorposition Ž.

Pinnacle Studio 095 clip markers  navigation Visningsläget för tidslinjen

Om fler markeringar läggs till blir knapparna Nästa markering och Föregående markering synliga . Studio numrerar om markeringarna så de ligger i ordning , men om du angav ett namn ändras inte detta .

En klippmarkering representerar en särskild bild i ett särskilt klipp. Även om detta klipp flyttas runt inuti projektet eller trimmas förblir ankarplatsen oförändrad. Markeringen i sig kan dock flyttas, även till ett annat klipp, genom att dra det med musen.

Kontrollpanelen för klippmarkeringar innehåller:

Pinnacle Studio 096 marker buttons  add delete Visningsläget för tidslinjen·    Add marker,
Delete marker:
I tidslinjeläget är add marker-knappen tillgänglig när ett klipp är valt, förutsatt att det inte redan finns en markering vid indikatorn (scrubbern). Om det finns en markör där så visas delete marker-knappen istället.

Pinnacle Studio 096 marker buttons – next previous Visningsläget för tidslinjen·    Previous marker, Next marker: Dessa knappar gör att du kan gå igenom markörerna i ditt projekt. Till skillnad från add marker och delete marker-knapparna är dessa knappar tillgängliga i alla filmfönsterlägen, inte bara tidslinjeläget.

·    Titel på klippmarkering: Om det finns en klippmarkering vid indikatorn på Tidslinjen, visas dess namn och nummer i textfältet (annars går det inte att redigera fältet). Det visade markeringsnumret läggs till automatiskt och kan inte ändras men namnet kan ändras vid behov.

Pinnacle Studio 096 marker title Visningsläget för tidslinjen

·    Titellista för klippmarkeringar: Klicka på pilknappen till höger om klippmarkeringens titel för att öppna listan som visar nummer och namn på varje markering i ditt projekt. Om du väljer en markering flyttas Tidslinjens indikator till motsvarande position.

Pinnacle Studio 096 marker list Visningsläget för tidslinjen

Obs: När du har fler än några få markeringar i ditt projekt så blir det enklare om du ger dem meningsfulla namn. Det är dock valfritt att ge dem namn överhuvudtaget och, som nämnts ovan, Studio hjälper till genom att automatiskt hålla listan i tidsordning.

Visningsläget för tidslinjen