Verktygslådorna

Verktygslådorna tillhandahåller ett praktiskt användargränssnitt  i form av peka-och-klicka-funktioner för att lägga till och redigera videosekvenser i din film. I Studio finns separata verktygslådor både för video- och ljudsekvenser.

Verktygslådorna finns bara tillgängliga i Edit mode (Redigeringsläge). De öppnas och stängs med knapparna i Filmfönstrets övre vänstra hörn.

Pinnacle Studio image001 Verktygslådorna

Välj den verktygslåda du vill öppna genom att föra musmarkören över ikonerna. De individuella knapparna framhävs för att visa vilken verktygslåda som kommer att öppnas när du klickar. Albumet byts då ut mot verktygslådans läge som innehåller två huvuddelar:

·    Verktygsväljaren (Tool selector) i en panel på vänster sida. Genom att klicka på någon av dessa knappar, öppnas motsvarande verktyg.

·    Det för tillfället valda (currently selected) verktyget på höger sida. Genom att dubbelklicka på ett klipp i Filmfönstret visas också motsvarande verktyg förutom vid titelklipp, vilka öppnas genom att dubbelklicka i Titelredigeraren (Title Editor).

Pinnacle Studio image002 Verktygslådorna

Alla knappar i verktygsväljaren öppnar specialverktyg förutom de översta i varje uppsättning. Den översta knappen i båda verktygslådorna är verktyget för Klippegenskaper (Clip properties). Det visar ett verktyg som är lämpligt vid trimning och redigering av den typ av klipp som har valts i Filmfönstret.

Titelredigeraren (The Title Editor)

Ett kraftfullt verktyg som man inte kommer åt genom verktygslådorna är Titelredigeraren (Title Editor), i vilken du kan kombinera text, bilder och andra grafiska element för att skapa titlar och Diskmenyer till dina Studio-produktioner. Titelredigeraren kommer du åt genom Titel- och Menyverktygen, eller genom att högerklicka i Filmfönstret och välja Go to Title/Menu Editor från Filmfönstret.

ð Video-verktygslådan

ð Ljudverktygslådan

Verktygslådorna