Video-verktygslådan

De åtta verktygen i denna verktygslåda modifierar eller skapar visuella klipptyper inklusive videoklipp, teman, titlar, stillbilder och diskmenyer.

Pinnacle Studio image001 Video verktygslådan

Pinnacle Studio 099 video tool icon   clip properties Video verktygslådanKlippegenskaper: Klippegenskaperverktyget justerar start- och sluttid för alla typer av klipp. Detta kallas för ”trimning”. Verktyget kan även ändra namn på klippen. Dessutom har verktyget ett antal egenskaper, anpassade till typen av klipp som redigeras.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   themes Video verktygslådanTeman: Temaredigeringsverktyget kan justera klipp som skapats från ”temamallarna”. Verktyget innefattar en minikatalog, från vilken du kan importera video och foton till att användas i temaklippet. Vissa temamallar har även textövergångar och andra egenskaper som kan justeras.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   titles Video verktygslådanTitlar: Detta verktyg kan redigera namn och längd på titlarna. Knappen Redigera titel öppnar Titelredigerarfönstret, där du kan ändra text och utseende på titeln.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   disc menus Video verktygslådanDiskmenyer: Diskmenyverktyget har ett antal olika kontroller för att redigera länkarna mellan knapparna på diskmenyn och ingångspunkterna i din film, vilka kallas kapitelmärken, vilka är utmärkta på menyspåret i Filmfönstret. Redigerameny-knappen öppnar titelredigeraren, där du kan justera menyns visuella utseende.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   frame grabber Video verktygslådanFrame grabber: Detta verktyg tar en stillbild av en enda bildruta från din film eller från din aktuella videokälla. Du kan använda den i din film eller spara den för att använda i andra program. På samma sätt som med Importera läge, kommer du att se olika gränssnitt om din importkälla är DV eller om du använder en annan källa.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   smartmovie Video verktygslådanSmartMovie: Med detta verktyg kan du automatiskt kombinera ditt källmaterial med digitala musikfiler efter eget val för att på så sätt skapa en musikvideo i en rad olika stilar.

Pinnacle Studio 101 video tool icon   pip and ck Video verktygslådanPIP och chroma key-verktyg: Styrpanelerna för PIP och Chroma Key har varsin flik i samma verktygsfönster, så det är egentligen två verktyg i en. Här kan du skapa alternativa grafiska effekter till Studio Plus Bild-i-bild-  (förkortas PIP) och Chroma key-effekter.

Pinnacle Studio 101 video tool icon   effects Video verktygslådanVideoeffekter: Studio innehåller ett antal plug-in-videoeffekter med detta verktyg. Varje videoklipp, temaklipp eller stillbild i ditt projekt kan använda effekter, antingen en i taget eller i kombination.

Vid sidan av sitt grundbibliotek med användbara effekter, förser dig Studio med några “låsta” effekter som du kan prova ut. Se Att utvidga Studio om du vill ha mer information om hur man skaffar premiummaterial till Studio.

Video-verktygslådan