Analog import

Ämnet behandlar import med analog utrustning, som t ex:

·    En videokamera eller videobandspelare med analoga utgångar anslutna till ett DirectShow-kompatibelt inspelningskort eller extern enhet.

·    En USB-videokamera eller webbkamera.

Klicka här för information om användningen av en digital kamera ansluten till din dator via 1394-porten.

ð Alternativ för importkvalitet

ð Ljud- och videonivåer – analogt

Analog import