Alternativ för importkvalitet

Använd tillsammans med de flesta maskinvaror för analog import erbjuder Studio tre förhandsval ifråga om kvalitet – Good (Bra), Better (Bättre) och Best (Bäst) – samt ett Specialalternativ (Custom option). Din maskinvaras möjligheter avgör vilka resultat förhandsvalen ger beträffande inställningar för bildstorlek, bildfrekvens, komprimering och kvalitet. Tänk på att ju högre kvaliteten är, desto mer hårddiskutrymme krävs. Välj förhandsinställningen Special (Custom) för att själv konfigurera importinställningarna. Klicka här för mer information om videoimportkonfigurationer.

Alternativ för importkvalitet