Digital Import

Detta ämnet behandlar import från en dv-källa (videokamera eller videobandspelare) och en 1394-port. Klicka här för att läsa om att importera från analog maskinvara.

Du har två val vid import i full kvalitet, när det gäller sättet videons data kodas och komprimeras. För det flesta ändamål är dv det mest logiska valet, men om du planerar att exportera din färdiga film till disk (VCD, S-VCD eller dvd), kan i stället något av formaten MPEG-1 eller MPEG-2 vara att föredra.

Eftersom MPEG-2-kodning kräver intensiva beräkningar, kan det hända att äldre datorer inte är snabba nog för att uppnå tillfredsställande MPEG-2-import. Den typ av utrustning du använder och den importkvalitet du väljer är andra faktorer som påverkar vilken klockfrekvens datorn måste ha. Om Studio gör bedömningen att din dator inte är tillräckligt snabb för att klara en viss import, informeras du om problemet och får en chans att avbryta åtgärden.

Dv

Dv är ett högupplöst format med motsvarande höga utrymmeskrav.

Din videokamera komprimerar och lagrar video på kassetten i 3.6 Mbyte/s, vilket är i sändningskvalitet. Med import i full kvalitet överförs videons data direkt från videokameran till din dators hårddisk utan ändringar eller komprimering. På grund av den höga kvaliteten kräver importer med denna konfiguration mycket hårddiskutrymme, så det kan vara en god idé att välja små segment att importera istället för hela kassetten.

Du kan räkna ut hur mycket hårddiskutrymme du kommer att behöva genom att multiplicera längden på din video i sekunder med 3.6 Mbyte/s. Till exempel:

1 timme video = 3600 sekunder (60 x 60)

3600 sekunder x 3.6 Mbyte/s = 12,960 Mbyte (12.7 Gbyte)

Således kräver 1 timme video 12.7 Gbyte utrymme.

För att importera dv-video måste din hårddisk kunna klara av ett kontinuerligt dataflöde på 4 Mbyte/s. Alla SCSI- och de flesta UDMA-enheter klarar detta. Första gången du importerar video kommer Studio att testa din hårddisk för att se om den är tillräckligt snabb.

MPEG

Både dvd och S-VCD-diskar använder formatet MPEG-2, en vidareutveckling av formatet MPEG-1 som används för VCD-diskar. MPEG-format som är avsedda att användas på Internet har lägre upplösning och är i MPEG-1 format.

Panelen Capture format (Setup Ø Capture Format) innehåller en mängd alternativ till kontroll av kvaliteten vid MPEG-import.

ð Ljud- och videonivåer

Digital Import