Ljud- och videonivåer

Vid digital import används ljud och video som har blivit kodat digitalt i kameran direkt under inspelning. När du överför materialet till din dator via en 1394-port förblir dataflödet i det komprimerade digitala formatet. Du kan därför inte justera ljud- eller videonivåer under importen. Vid analog import, kan däremot ljud- och videonivåer justeras under tiden.

Vid digital import måste eventuella justeringar i ljud- och videonivåer skjutas upp till Redigeringsläget, där Studio erbjuder insticks- videoeffekter till justering av klippets visuella balans- och ljudeffekter för att förbättra ljudet. Med dessa effekter kan du justera individuella sekvenser istället för att göra stora ändringar i videomaterialet i en importfil.

Ljud- och videonivåer