Importera media från externa enheter

Importera Media-dialogen (Fil Ø Importera Media Från Enhet) gör det enkelt att lokalisera stillbilder och filmer lagrade på externa enheter som är kopplade till din dator och kopiera valt material till en lokal hårddisk som sen kan hämtas genom Albumet.

Pinnacle Studio image001 Importera media från externa enheter

Välj filer att importera

Börja med att välja en enhet bland de som finns i Källa-rullgardinslisten. För att synas på listan måste enheten stödja Mass Storage Device-gränssnittet. Enheter som stödjer TWAIN eller andra protokoll kan bara nås med lämplig tredjepartsprogramvara.

Enheter som ofta innehåller media som kan importeras inkluderar:

·    Externa optiska skivenheter, hårddiskar och flashminnesenheter

·    Video- eller digitalkameradiskar av någon av följande typer

Show Video och Show Photos–kryssrutor låter dig välja vilken sorts mediafiler som listas. Som förinställning visas både video- och fotofiler.

Visa-knappar väljer en av två listningssätt:

·    Tumnagelbilds-visning ger en miniatyrbild för varje fil med filnamn och datum. När det är videofiler visas första bildrutan.

·    Detalj-visning utesluter tumnagelbilden men visar ytterligare data som storlek och längd tillsammans med filmnamnet. Klicka på en datakolumn för att lista filerna i bokstavsordning i kolumnen; klicka igen för att lista i omvänd ordning. Detta gäller även för tumnagelbilder.

Du kan välja flera filer för import genom att använda standardkommandon i Windows med mus och tangentbord, liksom Markera allt- och Avmarkera allt-knapparna.

Importalternativ

Kryssa i Byt namn och använd redigeringsrutan om du vill att alla importerade filer ska ha en gemensam stam. Till exempel, om du kryssar i Byt namn på Filer och fyller i ordet “Måndag” och därefter importerar några JPEG-filer, då döps filerna till ”Måndag 1.jpg”, ”Måndag 2.jpg” osv.

Pinnacle Studio image002 Importera media från externa enheter

Välj målmapp för dina importerade videor och bilder med Sök folder-knappen Pinnacle Studio 047 folder browser button Importera media från externa enheter som finns under Spara video här och Spara foto här.

Till slut, klicka på importknappen för att starta importeringen.

Importera media från externa enheter