Importera video från DVD

Du kan importera video till Studio från en oskyddad DVD-skiva eller från en DVD-avbildning på hårddisken. Detta är dock strängt taget inte att uppta video. Genom att gå in på menyn File Ø Import DVD Titles (Arkiv Ø Importera DVD-titlar) öppnas en dialogruta där du kan välja att förhandsgranska önskat DVD-material. Det kan sedan importeras som en MPEG-2 fil till valfri mapp.

Notera: Om ljudet på dvd:n är i AC3 format, kan det vara nödvändigt att skaffa en aktiveringskod för AC3-codec-programvaran.

Pinnacle Studio image001 Importera video från DVD

För att importera DVD-video:

1.    Välj DVD-skiva eller avbildning med hjälp av filutforskaren under Choose a disc or image (Välj en skiva  eller avbildning).

Studio listar de tillgängliga ”titlarna” (videofilerna) i vald mapp under Check the titles to import (Markera de titlar som du vill importera).

2.    Använd utforskarknappen Pinnacle Studio 047 folder browser button Importera video från DVD för att välja en målmapp för de importerade filerna.

3.    Ange ett namn för DVD:n. Det här kommer att användas som en del av namnet för de importerade filerna. Om du t.ex. döper DVD:n eller avbildningen till ”Min DVD” och importerar Titel 12, kommer det att resultera i filnamnet:

Min DVD_Titel_12.mpg

4.    Välj titeln/titlarna som du vill importera genom att markera rutorna bredvid respektive namn. Du kan använda uppspelningskontrollerna i den högra delen av fönstret för att förhandsgranska den för tillfället valda titeln.

5.    Klicka på knappen Import (Importera).

Studio visar en förloppsindikator som låter dig följa importen av titeln/titlarna. När det är klart kan du komma åt filerna för redigering genom Albumet precis som med vanligt upptagna filer.

Importera video från DVD