Importlägets Gränssnitt

Verktygen och kontrollerna som du ser i importläget är olika beroende på om din importmaskinvara är digital eller analog.

Digital import

Ifall din videokälla är digital ser din Capture mode-skärm ut så här:

Pinnacle Studio image001 Importlägets Gränssnitt

Albumet överst till vänster visar ikoner som representerar videoscenerna allt efter som de importeras. Med spelaren överst till höger kan du se det importerade videomaterialet och övervaka själva importen. Text i Player låter dig veta den exakta längden på det importerade videomaterialet, och antalet ramar som förlorats under importen (vanligtvis noll).

Videokamerakontrollen, nederst till vänster, illustrerar en kassetträknare och ett antal transportkontroller som används till att styra uppspelningsenheten med. Till sist finns en Diskmätare, i nedersta högra hörnet. Den visar hur mycket importplats som finns kvar på disken. Den innehåller också knappen Start Capture (Påbörja Import) och knappar till inställning av importmöjligheterna.

Analog import

Både Albumet och Player används också till analog import, dvs. att när du importerar från en analog källa ser den översta halvan av skärmen ut som den gör när du importerar från en digital källa.

Den nedersta halvan är dock annorlunda. Den visar nu en andra version av Diskmätaren med två paneler som kan glida fram till justering av ljud och videonivåer under import.

Pinnacle Studio image002 Importlägets Gränssnitt

Digital vs. analog

För att uppsummera: de digitala och analoga uppsättningarna har två stora skillnader i kapacitet:

·    Den digitala uppsättningen låter dig styra videokamerans eller videobandspelarens kassettransport med hjälp av Videokamerakontrollen.

·    Den analoga uppsättningen låter dig modifiera ljud- och videonivåer dynamisk under import.

ð Diskmätaren

ð Videokamerakontroll

Importlägets Gränssnitt