Diskmätaren

Diskmätaren (the Diskometer) visar hur mycket ledigt utrymme som finns på ditt importdrev – hårddisken, både numeriskt och grafisk. Den indikerar även den ungefärliga längden på den video som kan lagras, vilket beror både på den lediga mängden och både den konfigurerade importkvaliteten (capture quality). Konfigurationerna för Importkvalitet (Capture quality settings) väljs genom de förvals-knappar (preset buttons) som finns i Diskmätaren (för vissa enheter) eller genom att gå in i specialinställningar (custom settings). För mer information om konfiguration för import se Konfigurationer för importkälla och Konfigurationer för importformat.

Pinnacle Studio image001 Diskmätaren 

Diskmätaren som den ser ut när man importerar från en digital källa (vänster) och från en analog källa (höger). Klicka på tabbarna i sidan på den analoga versionen för att öppna de paneler som glider fram. Dessa används till att justera video- och ljudnivåer under import.

Knappen Start capture på Diskmätaren påbörjar och avslutar importprocessen. Medan importprocessen är igång, står det Stop capture på knappen.

Katalogen Delad video (Shared video) i ditt system är förinställd för att lagra importerad video.

Uppsättning av Importkatalog (capture directory): För att lagra importerat videomaterial på ett annat ställe, klickar du på file folder-knappen) Pinnacle Studio 031 folder button Diskmätaren. Denna visar Select Folder (Välj Mapp) och Default Name (Förhandsvalt Namn) för  Captured Video dialog (Importerad videodialog). Mappen du väljer kommer fortsättningsvis att användas till att lagra importerat videomaterial i. Det filnamn som du skriver in kommer att föreslås som ett förhandsvalt filnamn på din nästa import.

Diskmätaren