Videokamerakontroll

Denna panel av transportkontroller visas i Capture mode om du importerar från en digital källa. (Analoga enheter måste en efter en opereras manuellt).

Pinnacle Studio image001 Videokamerakontroll

Videokamerakontrollen och en närbild av transportkontrollerna. Fönstret med räknaren ovanför kontrolknapparna visar videokamerans nuvarande transportläge.

Från vänster till höger finns transportkontrollknapparna: Stop, Rewind / Review (Spola tillbaka/Återspela), Play, Fast forward/Cue (Spola framåt/Markera punkt) och Pause.

Knapparna Frame reverse (Bildruta bakåt) och Frame forward (Bildruta framåt) (andra raden) gör det möjligt att hitta rätt bland bildrutorna. Dessa två knappar finns endast tillgängliga när enheten står i pausläge.

Videokamerakontroll