Importprocessen

I Studio kan du importera video från både analog och digital hårdvara. Välj vilken typ du vill använda i kontrollpanelen Capture source.

Att utföra själva importen är en stegvis process som är lätt att komma igång med. Medan importen skrider fram undersöker Studio automatiskt efter naturliga uppehåll i det inkommande videomaterialet (Scene detection). Studio delar in materialet i scener. När scenen upptäcks, läggs den till i Albumet, där den representeras av en ikon som visar första ramen i scenen.

Några importmöjligheter gäller endast för digitala importer och några gäller endast för analoga importer. Se Digital import och Analog import för ytterligare information om dessa.

ð Importmaskinvara

ð Import steg-för-steg

ð Scenuppspåring

Importprocessen