Import steg-för-steg

Här följer en beskrivning av importprocessen steg för steg. Instruktionerna gäller för både digital och analog import, med olikheter beskrivna när detta krävs.

För mer information angående några av dessa steg se Importmaskinvara och Uppsättningsalternativ.

Att importera video:

1.    Se till att din utrustning är ansluten korrekt.

För att kunna importera digitalt, måste din  videokamera eller videobandspelare vara ansluten till din dators 1394-port.

För analog import måste du ansluta videokällan till din maskinvaras Composite eller S-Videoingång. Anslut ljudkällan till ljudingången på din importenhet om den har någon; om inte, anslut ljudkällan till ljudingången på din dators ljudkort.

2.    Klicka på Capture-knappen överst på skärmen om du inte redan är i Importläget. Gränssnittet för Importläget visas.

3.    Klicka på önskad importkonfiguration i Diskmätaren. Klicka på knappen Settings i Diskmätaren om du behöver göra detaljerade justeringar. Detta öppnar alternativpanelen Capture format.

Tänk på att en dv-import kräver mycket mer diskutrymme än vad MPEG gör. Om du planerar att  exportera din färdiga film till skiva (VCD, S-VCD eller dvd), kan du välja att importera i MPEG-format istället för dv.

Tänk på att vid analog import, kommer din importerade fil att bli större ju högre kvalitet du har ställt in.

4.    Klicka på knappen Start capture i Diskmätaren.

Dialogrutan Capture video visas.

5.    Skriv in ett namn för den importfil du vill skapa eller acceptera det förhandsvalda namnet. Du kan som alternativ välja att skriva in en begränsande varighet (limiting duration) för importen.

6.    Starta uppspelningen nu, om du importerar från en analog videokamera eller videobandspelare. Detta steg är inte nödvändigt med en digital importkälla eftersom Studio kontrollerar uppspelningsutrustningen automatiskt när detta behövs.

7.    Klicka på knappen Start Capture i dialogrutan Capture Video. Knappens text ändras till Stop Capture.

Import startar. Player visar det inkommande
digitaliserade materialet som sparas på din hårddisk (om du inte har avmarkerat Capture preview (Förhandsgranskning av import) i alternativpanelen  Capture source).

Under import utför Studio automatisk scenuppspåring (automatic scene detection) baserad på de aktuella konfigurationerna i alternativpanelen Capture source.

8.    Klicka på knappen Stop Capture för att avsluta import på ett ställe som du anger.

Studio avslutar automatiskt import om din hårddisk uppnår sin maxkapacitet eller om den maximala längden du har angivit uppnås.

Import steg-för-steg