Importmaskinvara

Beroende på din maskinvara kan Studio importera analog och digital video från följande källor:

·    Digitalt: En videokamera för dv eller Digital8 ansluten till en IEEE-1394-port (FireWire). Import från HDV-källor stöds i Studio Plus.

·    Analogt: En videokamera eller videobandspelare med analoga utgångar ansluten till ett DirectShow-kompatibelt inspelningskort (capture board) eller till extern utrustning.

·    Analogt: En videokamera med USB eller en webbkamera.

Pinnacle Systems erbjuder en komplett rad dv-, analoga- och kombinationsinspelningskort och -enheter. För ytterligare information, besök din förhandlare eller gå i på hemsidan:

www.pinnaclesys.com

För att välja en importenhet:

1.    Klicka på Setup Ø Capture Source-menyn.

Alternativpanelen Capture source framträder.

2.    Välj vilka enheter du vill använda ur rullgardinsmenyerna Video och Audio i fältet Capture devices, och tryck OK.

Pinnacle Studio image001 Importmaskinvara

Standard- vs. bredskärmsimport

Studio kan importera bildramar med följande bredd-höjdförhållanden (aspect ratios):  standard (4:3) och bredskärm (16:9). Med digital maskinvara undersöks ramens format automatiskt. Med analog maskinvara använder du bredd-höjdförhållande-rullgardinen på alternativpanelen Capture source för att välja den källa som passar ditt grundmaterial. Du kan inte använda funktionen till att skifta från ett format till ett annat: den talar helt enkelt om för Studio hur filmen ska visas i rätt bredd-höjdförhållande.

Importmaskinvara