Konfigurationsalternativ

Alternativ erbjuds för att justera olika aspekter av Studios funktion. De förhandsvalda värdena har valts ut för funktionalitet i de flesta situationer och för de flesta maskinvaror. Du har dock möjlighet att modifiera dem så att de passar antingen ditt sätt att arbeta på, eller de konfigurationer som just din utrustning har.

Om Studios konfigurationsalternativ

Studios konfigurationsalternativ är uppdelade i två dialogrutor med flikar, båda med flera paneler.

Dialogrutan Huvudalternativ har fyra paneler som handlar om alternativ för importläget och redigeringsläget. Du kommer åt denna dialogruta, och  aktiverar samtidigt en speciell flik, genom att välja ett kommando i den första gruppen i Setup-menyn (uppsättningsmenyn).

Pinnacle Studio image001 Konfigurationsalternativ

Dialogrutan för Skapa filmalternativ har tre paneler, en till var och en av de tre mediatyperna: skiva, fil och band. Du kommer åt denna dialogruta genom att välja ett kommando i den andra gruppen på Setup-menyn (uppsättningsmenyn).

Pinnacle Studio image002 Konfigurationsalternativ

Konfigurationsalternativ i Studio gäller både på det aktuella och kommande Studiosessionerna. Det finns ingen återställningsfunktion.

ð Konfigurationer för Importkälla (Capture source)

ð Konfigurationer för importformat (Capture format)

ð Projektinställningar

ð Video- och ljudinställningar

ð Konfigurationer för Skapa skiva

ð Konfigurationer för Skapa fil

ð Inställningar för Real Media-filer

ð Konfigurationer för Skapa Windows Media-fil

ð Konfigurationer för Skapa kassett

Konfigurationsalternativ