Inställningar för Real Media-filer

Alternativpanelen Make RealVideo File gör det möjligt att justera alternativen för RealVideo-filer. Dessa avgör hur filer ska skapas som ska spelas i den populära RealNetworks® RealPlayer® som finns att ladda ned gratis från  www.real.com.

Pinnacle Studio image001 Inställningar för Real Media filer

Titel, Författare och Upphovsrätt (Title, Author and Copyright): Dessa tre fält används för att identifiera varje Real Media-film och kodas in i så att  de inte är synliga för ”publiken”.

Nyckelord (Keywords): Detta fält kan innehålla upp till 256 tecken, och gör det möjligt att koda in nyckelord för varje film. Detta används i typfallet för att filmen ska kunna identifieras av sökmotorer på Internet.

Videokvalitet: Med dessa val kan du styra förhållandet mellan bildkvalitet och bildhastighet.

·    Ingen video: När det här alternativet väljs blir resultatet en fil som bara innehåller ljud.

·    Normal rörlig video: Rekommenderas för sekvenser med blandat innehåll för att balansera videorörelse och bildskärpa.

·    Mjukaste rörliga video (Smoothest Motion Video): Rekommenderas för att förhöja videorörelsen i sekvenser som innehåller begränsad rörelse som t ex nyhetssändningar eller intervjuer.

·    Skarpaste bildvideo (Sharpest image video): Rekommenderas för actionsekvenser för att förhöja bildskärpan.

·    Bildspel (Slide Show): Med detta alternativ visas videon som en serie stillbilder och ger bästa bildskärpa.

Ljudkvalitet (Audio Quality): Denna rullgardinsmeny gör det möjligt att välja egenskaper för ditt ljudspår. Studio använder denna information för att välja bästa ljudkomprimering för din Real Media-fil. Alternativen ger i tur och ordning bättre ljudkvalitet, men med mer utrymmeskrävande filer som resultat.

·    Inget ljud: Vid detta val kommer filen bara att bestå av video.

·    Bara röst: Detta alternativ ger lämplig kvalitet för talat ljud i sekvenser utan musik.

·    Röst med bakgrundsmusik: En valmöjlighet som passar när ljudet domineras av röster även om det är musik i bakgrunden.

·    Musik: Välj detta alternativ till ett monoljudspår där musiken spelar en framträdande roll.

·    Stereomusik: Används till ljudspår med stereomusik.

Webbserver (Web server): RealServer-alternativet gör det möjligt att skapa en fil som kan spelas upp direkt från en RealNetworks RealServer. RealServer stöder en speciell funktion som kontrollerar  uppkopplingshastigheten på tittarens modem och justerar överföringen för att motsvara denna hastighet. Att välja detta alternativ gör det möjligt att välja upp till sju målgruppsdatahastigheter (Target audience). Eftersom filstorlek och uppladdningstid ökar med varje datahastighet som du lägger till, bör du endast välja de målgrupper som du tycker är nödvändiga.

För kunna använda RealServer-alternativet måste den internetleverantör som är värd för din webbsida ha en RealServer installerad. Om du är osäker, kontakta då din internetleverantör för bekräftelse eller använd HTTP-alternativet Standard, som låter dig optimera uppspelning för ett av de Target audience-alternativ som finns.

OBS: GeoCities erbjuder RealServrar till sina medlemmar.

Målgrupp (Target Audience): Denna funktion väljer  uppkopplingshastighet för målgruppen. Ju lägre hastighet, desto lägre kvalitet på videon. Om du vill att dina tittare ska kunna se på filmen medan den laddas, bör du välja en målgruppshastighet som motsvarar deras modemhastighet.

När du väljer en målgrupp ställer du egentligen in en specifik maximal bandbredd för din RealMedia-direktuppspelning. Bandbredd, som mäts i kilobit per sekund (Kbps), är den mängd data som kan skickas över en Internet- eller en nätverksanslutning under en viss tid. Standardmodem (sådana som använder en vanlig telefonlinje) klassificeras efter vilken bandbredd de har. Vanliga värden är 28.8 och 56 Kbps.

Utöver dessa standardmålgrupper kan du spela in sekvenser för anslutningshastigheter på 100 Kbps, 200 Kbps eller högre. Dessa högre bandbredder riktar sig oftast till målgrupper med LAN-anslutning (Local  Area Network), kabelmodem eller DSL-modem (Digital Subscriber Line).

Inställningar för Real Media-filer