Konfigurationer för importformat (Capture format)

Alternativen som finns tillgängliga här beror på vilken importenhet du använder (från Capture source -fliken). De inställningar som beskrivs nedan kommer inte att visas på en och samma gång.

Förval

Konfigurationerna i de andra områdena på Capture format-panelen beror på ditt val i detta förvalsområde (Presets). De tillgängliga förvalen beror i sin  tur på din importmaskinvara.

Pinnacle Studio image001 Konfigurationer för importformat (Capture format)

För en dv-importkälla väljs de huvudsakliga importalternativen i den första av de två rullgardinslistorna. (Den andra listan innehåller olika underalternativ.) Valen är:

·    Dv: Fullkvalitets dv-import som kräver ungefär 200 Mbyte hårddiskutrymme/min av video. Det finns inga underalternativ med denna konfiguration. Dv-import rekommenderas framför MPEG om du har tänkt exportera ditt projekt till videokassett.

·    MPEG: Import till MPEG kräver mindre utrymme än dv, men mer tid – både vid import, och senare när du exporterar din film. Kvalitetsförvalen (hög, medium och låg) finns tillgängliga som  underalternativ, plus ett specialförval som gör det möjligt att ställa in videokonfigurationerna manuellt. Det förhandsval som är bäst att använda är det lägsta som motsvarar de krav från de enheter på vilka filmen kommer att spelas upp. Använd “låg” om du bara exporterar till VCD; “medium” om du ska skapa SVCD; och “hög” om din film kommer  exporteras till dvd.

Andra typer av importenheter har en enda kvalitetsalternativlista – vanligtvis “bra”, “bättre”, “bäst” och “special”.

Pinnacle Studio image002 Konfigurationer för importformat (Capture format)

Analog import med Studio AV/DV använder fasta importkonfigurationer utan extra alternativ.

Videokonfigurationer

Konfigurationerna som finns tillgängliga i detta område beror både på den importenhet och på de alternativ som valts för den i området Presets (förval). Bara passande konfigurationer visas. Konfigurationerna kan bara  redigeras om du använder ett specialförval.

Alternativ (Options): Denna knapp ger dig tillgång till alla uppsättningsalternativ för den kodek du har valt.

Komprimering (Compression): Använd denna rullgardinsmeny för att välja den kodek du vill använda.

Bredd, Höjd: Dessa fält styr dimensionerna på den importerade videon.

Bildhastighet: Antalet bildrutor/sek som du vill importera. De två numeriska alternativen representerar fullhastighets- respektive halvhastighetsvideo. Det lägre numret (14.985 för NTSC, 12.50 för PAL eller SECAM) sparar hårddiskutrymme på bekostnad av mjukhet.

Kvalitet, Datahastighet: Vissa kodekar visar kvalitet som en komprimeringsprocenthalt (Quality) och andra i förhållande till den nödvändiga dataöverföringshastigheten i Kb/s (Data rate).

MPEG-typ: Välj en av två olika MPEG-kodningar: MPEG1 eller MPEG2. Den första stöds av i stort sett alla Windows-datorer; den andra ger bättre kvalitet för ett givet komprimeringsförhållande.

Upplösning: Detta är en rullgardinsmeny som visar de olika upplösningar som finns tillgängliga för det importalternativ som du har valt. Att öka både bredden (det första talet) och höjden med en faktor på två, ökar mängden data som ska behandlas med en faktor på fyra.

Snabb kodning (Fast encode): Detta alternativ skyndar på kodningsprocessen genom viss reduktion i kvalitet vid import till en MPEG-fil. Eventuellt kan du kontrollera effekten av alternativet med hjälp av en kort testimport.

Konfigurationer för ljud

Dessa ljudimportkonfigurationer kan bara redigeras om du använder ett specialförval.

Pinnacle Studio image003 Konfigurationer för importformat (Capture format)

Inkludera ljud: Avmarkera denna kryssruta om du inte planerar att använda det importerade ljudet i din produktion.

Alternativ: Denna knapp ger dig tillgång till alla inställningsalternativ för den kodek som du har valt.

Komprimering: Här visas den kodek som kommer att användas för att komprimera inkommande ljuddata.

Kanaler, Samplingsfrekvens (Channels, Sample rate): Dessa  konfigurationer styr ljudkvaliteten. “Cd-kvalitet” är 16-bitar stereo, 44.1 kHz.

MPEG-import

Detta område är bara synligt när man har valt ett MPEG-förval för import.

De tre alternativen på rullgardinsmenyn styr om MPEG-kodning äger rum under import eller som ett separat steg när importen är genomförd.

·    Use default encoding mode (använd förhandsvalt kodningsläge) låter Studio bestämma vilken av de två valen som ska användas, beroende på din dators hastighet.

·    Encode in real time (kodning i realtid) innebär att import och kodning äger rum i ett steg. Detta ger endast goda resultat på en tillräckligt snabb dator.

·    Encode after capturing (kodning efter importering) innebär att kodning in
te kommer att äga rum förrän importeringen är klar. Detta tar längre tid men är mer pålitligt om du har en långsammare processor (CPU).

Konfigurationer för importformat (Capture format)