Konfigurationer för Skapa fil

 Listorna Filtyp och Förinställningar, som finns överst i Skapa fil-inställningspanelen för alla filtyper, relaterar till Format och Förinställningslistorna i Utdatafönstret (se Att färdigställa din film). De flesta filer delar en gemensam kontrollpanel. Paneler för särskilda behov används av filtyper för Real Media och Windows Media.

Den vanliga panelen, som beskrivs här, används av alla andra filtyper som programmet stödjer: 3GP, AVI, DivX, Flash Video, MPEG-1, MPEG-2 och MPEG-4 (även kompatibel för iPod och Sony PSP), samt för dem med enbart ljud.

Panelen låter dig manipulera fil- och komprimeringskonfigurationer när specialförhandsvalet (Custom) har valts. De flesta filtyper stöder delvis manuell anpassning.

Custom-konfigurationer kan användas för att förminska storleken på den exporterade filen, för att öka dess kvalitet, eller för att förbereda den för ett speciellt syfte (t.ex. distribution via Internet) där det kan finnas krav på utformningen, t.ex. bildramsstorlek.

Pinnacle Studio image001 Konfigurationer för Skapa fil

Den allmänna Skapa fil-konfigureringspanelen delas av alla filtyper förutom Real Media och Windows Media. Inte alla alternativ är tillgängliga för alla filtyper.

Notera: MPEG-2 och MPEG-4-filer kräver en speciell avkodningsprogramvara. Om matchande avkodare inte finns installerade på din dator kommer du inte att kunna spela filer av denna typ.

Videokonfigurationer

Inkludera video: Detta alternativ är inställt som standard. Att avmarkera denna ruta leder till att exportfilen enbart består av ljud.

Lista alla codec: Som standard är denna kryssruta inte markerad: de enda kodekar (komprimerings-/ dekomprimeringsprogram) som är listade är de som blivit certifierade av Pinnacle Systems för användning tillsammans med Studio. Om du markerar alternativet kommer alla kodekar som finns installerade på din dator att listas, oavsett om de är certifierade eller inte.

Att använda kodekar som inte certifierats av Pinnacle Systems kan ge icke önskvärda resultat. Pinnacle Systems kan inte erbjuda teknisk support för problem som orsakats av användning av kodekar som inte har certifierats av företaget.

Alternativ: Alternativknappen öppnar en kodekspecifik alternativpanel om det finns någon tillgänglig.

Komprimering (Compression): Välj den kompressor (kodek) som passar bäst till det du tänker göra. När du skapar en AVI-fil, ha den tänkta tittarens datorplattform i åtanke och välj komprimeringsinställningar utifrån systemet och dess installerade kodekar.

Pinnacle Studio image002 Konfigurationer för Skapa fil

Upplösning: Detta är en rullgardinsmeny med olika förval med standard för Bredd och Höjd-alternativ. Förvalet Special (Custom) låter dig fylla i dimensionerna direkt.

Bredd, Höjd (Width, Height): Bredd och höjd mäts i pixlar. Den förhandsvalda konfigurationen är den upplösning som Studio importerar i. Att minska bredd och höjd minskar filstorleken avsevärt.

Pinnacle Studio image003 Konfigurationer för Skapa fil

Bildhastighet: Standardvärdet är 29.97 bildrutor per sekund för NTSC, och 25 bildrutor per sekund för PAL. Du kanske vill ställa in en lägre bildhastighet för projekt som t.ex. webbvideo.

Pinnacle Studio image004 Konfigurationer för Skapa fil

Kvalitet, datahastighet (Quality, data rate): Beroende på den kodek som  används kan du justera kvalitetsprocenten eller datahastigheten med regeln. Ju högre procenthalt eller hastighet du väljer desto större blir den slutliga filen.

Pinnacle Studio image005 Konfigurationer för Skapa fil

Konfigurationer för ljudkomprimering

Om du vill minimera filstorleken, kan ljudet ställas in på 8-bit mono i 11 kHz för många digitala ändamål. Generellt kan du använda 8-bit 11 kHz för ljud som till största delen består av tal och 16-bit stereo i 22 eller 44 kHz för ljud som domineras av musik. Som jämförelse kan nämnas att musik på cd-rom är 16-bit stereo samplad i 44 kHz. Ett annat tankesätt i val av ljudkomprimering är att 11 kHz är jämförbart med AM-radiokvalitet, 22 kHz motsvarar FM-radiokvalitet, och 16-bit stereo,  44 kHz motsvarar cd-kvalitet.

Inkludera ljud: Detta alternativ är inställt som standard. Att avmarkera denna ruta leder till att exportfilen blir ljudlös.

Alternativ: Alternativknappen öppnar en kodekspecifik alternativpanel om det finns någon tillgänglig.

Komprimering: Kodekarna som listas här varierar med filtypen.

Kanaler: Möjliga val på denna lista är Mono, Stereo och MultiChannel, beroende på filtyp. Filstorleken ökar när ytterligare kanaler används..

Samplingsfrekvens (Sample rate): Digitalt ljud skapas genom att sampla små diskreta delar av den  kontinuerliga, analoga vågformen –  ju fler delar desto bättre ljud. Till exempel är vanliga cd-skivor inspelade i 44 kHz, 16 bit stereo. Ljud kan samplas i frekvenser så låga som 11 kHz för vissa digitala ändamål, speciellt tal.

Datahastighet (Data rate): Denna rullgardinsmeny kontrollerar datahastigheten, och därmed komprimeringsration för ljud. Högre datahastighet ger högre kvalitet på bekostnad av större filer.

Pinnacle Studio  Konfigurationer för Skapa fil ng">

Datainställningar (Data settings)

Sony PSP Compatible-filetypen innehåller ett område som heter Data där du kan specificera en titel på din sparade film.

Allmänna inställningar

Dessa är desamma som beskrivs för Skapa skiva-fliken.

Konfigurationer för Skapa fil