Konfigurationer för Skapa kassett

Studio reagerar automatiskt på den maskinvara du har installerad och konfigurerar Skapa kassett-uppspelningsdestination efter denna.

Pinnacle Studio image001 Konfigurationer för Skapa kassett

Om du skriver ut (skapar kassett) till en dv-enhet kan du välja att låta Studio starta och stoppa enheten automatiskt istället för att behöva göra det själv.

För att kontrollera utskrift automatiskt:

1.    Klicka på knappen Make Movie (Skapa Film) i huvudmenyraden

Den övre hälften av skärmen ändras för att visa Skapa Film-fönstret.

2.    Klicka på Tape-fliken.

3.    Klicka på Settings-knappen. Panelen Make tape öppnas.

4.    Kryssa i rutan för Automatically start and stop recording för att sätta igång den automatiska funktionen. Denna inställning gör det överflödigt att starta inspelningen manuellt i steg 6.

De flesta dv-enheter har en liten fördröjning mellan mottagandet av kommandot att spela in och den faktiska starten av inspelningen. I Studio kallas detta “fördröjningstid för inspelning” (”record delay  time”). Tiden varierar från enhet till enhet så du kan behöva experimentera med olika värden för att få fram det bästa resultatet för just din enhet.

5.    Klicka på OK.

6.    Klicka på Create.

Studio renderar din film och säger sen åt dig att trycka på play-knappen på Player. Om du inte kryssade för det automatiska alternativet (steg 4) så måste du manuellt starta inspelningen innan du trycker på play, annars skickar Studio själv record-kommandot. Studio ställer in den första bildrutan av din film (utan ljud) till tiden som har angetts som fördröjningstid på inspelningen, vilket ger enheten tid att dra igång bandets hastighet och börja spela in.

Tips: När du spelar upp din kassett och den första delen av din film inte har spelats in, bör du öka värdet för Record delay time (Fördröjningstid för inspelning). Om din film däremot startar med att den första bildrutan hålls fast som stillbild bör du minska värdet.

Tips: Om du vill skicka svart till din inspelningsenhet under dess fördröjningstid för inspelning, så placera en tom titel i videospåret  precis innan början av din film (en tom titel ger svart video). Om du vill spela in svart i slutet av din film, så placera en tom titel i videospåret efter den sista bildrutan i din film.

Analog utskrift

Om du skriver ut till en analog enhet, kan Composite- eller S-Video-format finnas tillgängliga om de stöds av din maskinvara.

Pinnacle Studio image002 Konfigurationer för Skapa kassett

Exportera till skärmen

Ett av alternativen i Video-rullgardinsmenyn i området Playback devices (uppspelningsenheter) är ”VGA display”. Med detta alternativ kommer ditt färdiga projekt att spelas upp på din bildskärm i stället för på en extern enhet.

Konfigurationer för Skapa kassett